Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny serie: Stora brister i kommunens vattenprojekt

Kommunens miljardprojekt, den pågående va-utbyggnaden, är försenat och har hittills blivit 300 miljoner kronor dyrare än beräknat. Det betyder höjda vattenavgifter.

Annons
rörig va-utbyggnad. Här dras nya vattenledningar längs vägen mellan Vreta handel och Hysingsvik, ett arbete som ingår i kommunens stora va-projekt. Den unika satsningen på att förbättra miljön i skärgården kräver investeringar i miljardklassen men har drabbats av flera bakslag.

Brister i ekonomi, tidplan och genomförande.

Programmet för utveckling av kommunalt vatten och avlopp 2010-2030, som kommunfullmäktige klubbade 2011, haltar betänkligt enligt en avvikelserapport som kommunens va-avdelning och kommunstyrelsekontoret tagit fram.

– Vi ifrågasätter om det går att genomföra programmet, säger va-chef Sigrid De Geyter som fått i uppdrag att revidera innehållet.

Enligt henne kommer fördyringarna att slå mot va-kollektivet, samtliga fastighetsägare som är anslutna till det kommunala va-nätet.

Vid årsskiftet höjdes brukningsavgifterna, kostnaden för det förbrukade vattnet, med 27 procent. Fler höjningar av va-taxan är att vänta, va-avdelningen ser över avgifterna i samband med revideringen.

Miljön är en annan förlorare när va-utbyggnaden försenas eller kanske stoppas på en del håll. I kommunen finns många enskilda vatten- och avloppslösningar som är dåliga och riskerar att bli kvar.

Ett viktigt syfte med programmet är att bädda för en bättre miljö och att förbättra människors hälsa. Kommunalt vatten och avlopp ska dras fram i 89 nya områden, varav 54 skulle vara avslutade vid det här laget.

Men hälften av områdena har drabbats av förseningar och ytterligare drygt 20 riskerar att gå samma väg.

Programmet, som beräknas kräva investeringar på nära tre miljarder kronor, har drabbats av fler bakslag. Mest omskrivet hittills är kommunens faktureringsmiss på Rådmansö där 300 va-abonnenter krävs på totalt 15 miljoner kronor utöver de anläggningsavgifter de redan betalat.

Men missen beskrivs bara som toppen av ett isberg av författarna till avvikelserapporten.

I den slås fast att va-utbyggnaden saknat både styrning och resurser.

– Det är ett ambitiöst och viktigt arbete men va-avdelningen har inte varit rustad för det. Det har varken funnits erfarenhet, rutiner eller tillräckligt med personal för detta samtidigt som avsaknaden av styrgrupp har varit kännbar, säger Sigrid De Geyter som tillträdde som va-chef i höstas och fått det havererade projektet i knät.

De ekonomiska kalkylerna har spräckts med råge. I stället för en planerad vinst på 74 miljoner kronor visar prognosen hittills på ett underskott på 226 miljoner kronor.

Enligt va-avdelningen riskerar förlusterna att bli ännu större.

Minusresultatet beror delvis på att de lokala samfälligheternas anslutningar till nätet, som skulle vara ett nollsummespel, kostat 137 miljoner kronor bara i kommunens sydöstra delar.

Att anslutningarna skulle kosta noll kronor var en orimlig bedömning, enligt rapporten som pekar på att kommunen alltid har entreprenad- och personalkostnader.

Kommunen har även missbedömt intresset för att ansluta till det nyutbyggda nätet. Budgeten bygger på hundraprocentig anslutning trots att den är frivillig för samfälligheternas medlemmar.

– Vi får vara glada om vi når 70 procent, säger Sigrid De Geyter.

Vidare har kommunen frångått programmets finansieringsprincip och beslutat om investeringar i överföringsledningar och lokala va-nät som egentligen skulle bekostas av samfälligheterna själva, påpekar Sigrid De Geyter.

– Det har varit generöst men belastar va-kollektivet framgent, säger hon.

Mer läsning

Annons