Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu vänder vi trenden för Östersjöns miljö

Övergödningen av haven är ett av våra största miljöproblem. Läget är särskilt allvarligt i Östersjön. Rapporter speglar ett innanhav som riskerar en ekologisk kollaps.
Regeringen vill snabbt vända den negativa trenden för våra hav och rädda Östersjön. Därför har vi har sedan tillträdet 2006 prioriterat havsmiljöfrågorna.
 

Annons

I den första vårbudgeten 2007 satsade vi en halv miljard till konkreta åtgärder mot övergödning, till restaurering och för en ökad kunskap om problembilden. I höstas sköt vi till ytterligare medel. Sammanlagt satsar regeringen över en miljard på havsmiljön under mandatperioden.

Nu tar vi nästa steg. Den havspolitiska proposition som den 17 mars presenterades till riksdagen innehåller konkreta förslag till insatser på flera områden för att stoppa övergödningen.

Mycket av insatserna måste göras på land. Det kommer att kräva insatser av kommuner, båtägare, lantbrukare och enskilda över hela landet.

För att stimulera arbetet satsar regeringen 120 miljoner kronor per år i ett statligt bidragsprogram för lokala vattenvårdssatsningar. Lova-programmet ska minska mängden fosfor- och kväveföreningar i Östersjön eller Västerhavet.

Lokala projekt har stor betydelse för detta. Det kan handla om att förbättra reningsverk, initiera algskörd för biogasproduktion, etablera våtmarker eller att etablera musselodlingar som fångar upp näringsämnen och aktivt renar vattnet från närsalter. Kommuner och ideella organisationer ska kunna börja ansöka om medel från och med i år. Staten står för högst hälften av kostnaden för åtgärderna.

Regeringen vill även förbjuda utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar. Naturvårdsverket och Sjöfartsverket har fått i uppdrag att i nära samarbete med skärgårdsstiftelser och länsstyrelser och kommuner med kustområden att utreda vilka krav som ska ställas på fritidsbåtar med fasta båttoaletter och redovisa tekniska helhetslösningar för mottagningsstationer.

Det finns många skärgårdskommuner som redan i dag vill bygga ut mottagningsanläggningar men som saknar medel för detta. Därför ska anläggningar för avfall från båttoaletter också kunna omfattas av Lova-stödet.

Från den 1 juli 2011 föreslår regeringen att fosfater i maskindiskmedel förbjuds. Vi har sedan tidigare förbjudit fosfater i tvättmedel. Sammantaget minskar dessa förbud fosforutsläppen med 50 ton per år. Detta får en direkt positiv effekt på övergödningssituationen i främst Östersjön.

Inom ramen för regeringens HUS-avdrag inför vi också möjligheten att göra skatterabatt för att bygga om enskilda avlopp. I dag finns omkring 700 000 enskilda avlopp i Sverige, varav 300 000 inte uppfyller krav på tillräcklig rening.

I Stockholms län, Västra Götaland och Västernorrland är problemen särskilt stora. Om dessa avlopp kopplades samman med fosforavskiljande infiltrationsanläggningar, markbäddar eller minireningsverk istället, skulle fosforutsläppen minska med 180 ton per år. Utöver att detta minskar övergödningen skapar skattereduktionen dessutom arbetstillfällen inom VVS-branschen.

Under allt för många år har det satsats allt för lite på att minska utsläppen och rädda Östersjön, både i Sverige och i angränsande länder. Med över en miljard kronor till havsmiljön och flera konkreta åtgärder mot övergödningen har ett brett och omfattande arbete med flera näringar och verksamheter satts igång. Regeringen lägger nu grunden för att vi runt om i hela landet ska kunna åstadkomma det trendbrott som behövs för att rädda våra hav!

Mer läsning

Annons