Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu lägger vi fram ett stimulanspaket

Världen upplever en finansiell kris som inte sett sin motsvarighet sedan depressionen på 1930-talet. Ursprunget står att finna i alltför expansiv kreditgivning samt i vissa fall ren och kär girighet.

Annons

Kraften i krisen har överraskat de flesta. Så sent som under sommaren talade många om risk för överhettning och inflation. Nu kretsar vår oro istället kring en snabb efterfrågenedgång och prisfall.

Hushåll och företag har tydligt fått känna av den kyla som nu råder på världens kreditmarknader. Svårigheter att få lån och höga räntenivåer har gjort att många står inför betydande svårigheter. Följden har blivit en världsomspännande försvagning av den globala ekonomin.

Konsekvensen av detta påverkar självklart oss alla i Norrtälje, invånare, företag och kommunen. Flera av våra större företag har varslat och signalerat personalneddragningar som en följd av minskad orderingång.

Vi i kommunledningen har sedan tre år målmedvetet arbetat med att sanera och stärka kommunens finanser. Våra överskott har vi använt till att betala av lån, men också till att sätta av pengar till personalens avtalade pensioner, detta har aldrig gjorts tidigare. Detta gjorde att vi den 1 december 2008 amorterade av det sista lånet och kommunen är därmed skuldfri.

Skatteintäkterna för Sveriges kommuner bedöms att minska med cirka tre procent under 2009. Det motsvarar cirka 65 miljoner för Norrtälje kommun.

Många kommuner med svagare finanser har redan börjat tala om att säga upp personal för att få sin ekonomi att gå ihop. Tack vare den relativt starka budget Norrtälje kommun har beslutat för 2009 så är min ambition att vi ska kunna genomföra året som planerat. Men för att det skall lyckas krävs att nämnderna i kommunen inte förbrukar mer än vad de är tilldelade i budgeten som kommunfullmäktige har fastställt. Här vilar ett stort ansvar på alla våra politiker i kommunstyrelse och nämnder.

Kommunen kommer inom kort att presentera ett ”stimulanspaket” med investeringar. Genom att vara finansiellt återhållsamma under högkonjunkturen har vi nu utrymme att genomföra dessa investeringar i lågkonjunktur. På detta sätt bidrar vi positivt till den lokala arbetsmarknaden samtidigt som vi drar nytta av de lägre priserna som råder i lågkonjunkturen.

Regeringen har beslutat att införa särskilt avdrag för renovering, om- och tillbyggnad (ROT) på hela 50 000 kronor per år och person. Skatteavdraget är tänkt att stimulera hushållen att beställa tjänster från byggsektorn.

Det är mycket bra för våra små byggföretag i kommunen. Förhoppningsvis gör detta att de kommer att ha en hygglig orderingång trots konjunkturen.

Mitt mål är att vi i Norrtälje kommun ska klara de bistra tider vi nu går till mötes på ett bra sätt trots de förhållanden finanskrisen medför.

Mer läsning

Annons