Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Norrtälje ska inte sänka ambitionsnivån

Moderaten Göran Pettersson, pekar med hela handen och säger håll budget! Men han säger inget om hur socialtjänsten ska kunna leva upp till det som står i lagen och bibehålla en hög kvalitet i det sociala arbetet om man ska kunna spara 20 miljoner kronor. Detta i en tid då vi går in i en lågkonjunktur.

Annons

Sveriges kommuner och landsting har uppskattat att den nya sjukförsäkringen som trädde i kraft den 1 juli i år kommer att ge kommunerna ökade kostnader med cirka fem procent på grund av att människor kommer att bli utförsäkrade.

Regeringen vill höja kvaliteten på det sociala arbetet främst för barn och unga. Därför ger man utökade resurser till socialstyrelsen för att bättre kunna kontrollera att myndigheterna lever upp till det som står i socialtjänstlagen.

I en annan del av Sverige säger en annan moderat, Göran Pettersson, att socialnämnden måste skärpa sig och hålla budgeten. Trots att största delen av budgetöverskridandet handlar om kostnader för vård och behandling av just unga människor.

Vidare hävdar Göran Pettersson att det är märkligt att socialnämnden går med underskott i en högkonjunktur. Men det är inte på posten ekonomiskt bistånd som överskridandet skett, det hade Göran Petterson vetat om han lyssnat på vad socialnämnden säger.

Socialförvaltningen i Norrtälje var år 2007 en mycket väl fungerande förvaltning som leddes av en mycket kompetent chef, Isabel Andersson. Det fanns en framtidstro hos medarbetarna på socialförvaltningen, detta smittade av sig på oss förtroendevalda politiker i nämnden.

Nämnden har sedan flera år tillbaka en inarbetad öppenvård med förebyggande arbete och tidiga insatser, några exempel är Rådrummet, Glappet, Aron och Nora. Detta har också debatterats i kommunfullmäktige där representanter från samtliga partier var ense om att dessa verksamheter är viktiga och behövs.

Man hade visioner om hur det sociala arbetet ska kunna utvecklas. En tydlig inriktning på förebyggande arbete och tidiga insatser och vård på hemma­plan, allt enligt forskning på området som visar att det är just det som är det mest kostnads­effektiva och givetvis det som ger bäst resultat för medborgarna. Detta får stöd av både socialstyrelsen och nationalekonomer.

År 2008: misstro och ständigt ifrågasättande från den högsta kommunledningen påverkar självklart verksamheten, och det är i slutändan de människor som mest av allt behöver samhällets hjälp och stöd som hamnar i kläm.

Återigen vill vi påpeka att Norrtäljes socialtjänst är granskad, utvärderad och jämförd. Om Göran Pettersson hade läst hela den konsultrapport som han citerade i NT den 19 september, så hade han kunnat hitta dessa citat: ”De ekonomiska och verksamhetsmässiga nyckel­talen indikerar att Norrtälje i förhållande till andra kommuner bedriver en verksamhet som förefaller kostnadseffektiv. De medarbetare vi har intervjuat ger uttryck för både kompetens, erfarenhet och en hög ambition att skapa en väl fungerande verksamhet till gagn för Norrtäljes invånare. Förvaltningens verksamheter karakteriseras av humanism och ansvars­tagande. Detta går utöver vad som är normalt med hur det fungerar i andra kommuner i landet.” ”Kostnaderna för barn och ungdomsvården är lägst bland de jämförda och även för missbrukarvården och för ekonomiskt bistånd är kostnaderna jämförelsevis låga.” (Solving Bohlin och Strömberg, Översyn av Socialförvaltningen i Norrtälje).

Det enda rådet granskningen gav var att sänka ambitionsnivån. Det kommer vi socialdemokrater aldrig att göra. Vi hävdar fortfarande att Norrtälje kommun är en del av vårt välfärdssamhälle, vi hävdar att Norrtälje kommun har råd att bibehålla en socialtjänst som är av god kvalitet.

Socialtjänsten är det sista skyddsnätet, och många brukar i debatten hävda att samhällets skyddsnät är alltför grovmaskigt och alltför många faller igenom. Vi vet att det är så. Det är därför socialförvaltningen skall arbeta i samverkan med andra instanser och förvaltningar.

Hanna Stymne Bratt

Elisabeth Björk

Mer läsning

Annons