Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mer piska är ingen lösning

SNS Välfärdsråd ägnar i år sin rapport åt frågan om hur socialbidragen kan minska. Det är en intressant och djuplodande rapport.

Annons

Syftet är definitivt inte fel. Att få fler människor att gå från socialbidrag till självförsörjning är en strävan som rimligen alla kan skriva under på. Förslagen till åtgärder är det knappast lika lätt att enas kring.

I rapporten ”Fattigdom i folkhemmet. Från socialbidrag till självförsörjning” lämnar Välfärdsrådet såväl en historisk bakgrund som en aktuell nulägesbeskrivning. Den historiska bakgrunden kan synas ointressant och mindre betydelsefull när dagens problem skall lösas. Så är det inte. Härifrån kommer nämligen den ännu i dag gällande ordningen att det är kommunerna och inte staten som svarar för försörjningsstödet i dagligt tal socialbidragen.

För alla socialbidragsmottagare är inte det offentliga biståndet den enda eller ens dominerande inkomstkällan. Detta gäller bland annat för de ensamstående mödrarna som trots betydande arbetsinsatser i många fall har stora svårigheter att klara sin försörjning. Här är det andra insatser som högre bidragsförskott, större krav på fäderna och ökade bostadsbidrag som bör övervägas.

Internationellt sett, särskilt då i USA, är det piskan som utgjort det främsta redskapet för att förmå människor att byta socialbidrag mot självförsörjning. Detta har också varit ett tungt inslag i alliansregeringens politik beträffande såväl arbetslöshetsförsäkringen som sjukförsäkringen. Delvis har detta synsätt även påverkat Välfärdsrådet.

Precis som man inte kan lugga en skallig är inte piskan i alla lägen den mest effektiva åtgärden för att minska beroendet av socialbidrag. För den som inte är anställningsbar, det vill säga inte med bästa vilja i världen kan få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden, har naturligtvis inte hotet om sänkta bidrag någon effekt.

Visst, det är inte rimligt att villkorslöst och utan krav på aktivitet ofta under lång tid betala ut socialbidrag. Men de krav som ställs och de aktiviteter som anvisas måste vara väldigt individanpassade. Och det är snarare med morötter i form av högre ersättning eller bidrag och lägre skatt vid utbildning och praktik än med piska som vägen mot ökad självförsörjning bör anträdas.

På framför allt en punkt har regeringen goda skäl att noga läsa Välfärdsrådets rapport. Det är när man beskriver de sociala försäkringarna och socialbidragen som kommunicerande kärl. För en sak är säker, om regeringen i alltför hög grad satsar på en ”pisk-modell” blir det fler social­bidragstagare. Då hamnar i stort sett samma kostnad hos kommunerna istället.

Mer läsning

Annons