Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mer pengar till vård och skola

Både socialnämnden och Tiohundranämnden får extra pengar nästa år.
Barnomsorg och skola tillhör också de områden som politikerna i kommunens borgerliga majoritet vill prioritera.
I går presenterade de sitt förslag till budgetjusteringar för 2009.

Annons

I bakgrunden finns förstås den skakiga världsekonomin.

 Vi vet inte hur det kommer att påverka oss, sade kommunalrådet Kjell Janson (m).

Risken är att arbetslösheten stiger och att konsumtionen minskar. Samtidigt kan kostnaderna för till exempel socialnämndens försörjningsstöd öka.

Socialnämnden, som ju redan nu har stora ekonomiska bekymmer, får i alla fall tio miljoner kronor extra att röra sig med nästa år.

Nämndens ordförande Åke Malmström (kd):

 Jag är glad att vi får en buffert. Nu får vi jobba igenom och titta var vi kan hitta besparingar. Vi är mitt inne i den processen och ska veta hur det blir före årsskiftet.

Tiohundranämnden har det också kämpigt ekonomiskt. Här ökar kommunens bidrag med 36,9 miljoner kronor. Då fattas ändå en del för att Tiohundranämnden ska få så mycket som nämnden hoppats på i sin budgetremiss.

Hans Andersson (fp) är vice ordförande i Tiohundranämnden:

 Vi har gjort stora effektiviseringar inom den kommunala omsorgen. Nu får vi titta på om det går att hitta andra arbetssätt och ny metodik inom akutsjukvården.

Han hoppas också att Stockholms läns landsting är berett att skjuta till extrapengar eftersom Tiohundra är ett projekt som kan vara till nytta för samarbetet mellan andra kommuner och landsting i landet.

Barn- och skolnämnden hör också till vinnarna ekonomiskt.

 Nämnden får åtta nya miljoner trots ett vikande elevantal, säger Kjell Jansson.

Tillsammans med besparingar, bland annat att Flygskolan i Norrtälje läggs ner, ska det ge 15 miljoner kronor till en högre lärartäthet i grundskolan.

Exakt hur pengarna ska användas avgörs av barn- och skolnämndens politiker.

Barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden, social­nämnden och Tiohundranämnden får det också något bättre förspänt än till exempel kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt bygg- och miljönämnden eftersom de förstnämnda får kompensation för löneökningar på två procent nästa år.

 I de här andra nämnderna går det att rationalisera mer. Vi har en viss övertalighet, säger Kjell Jansson och berättar dessutom att kommunen minskat antalet anställda med nio procent under det senaste året.

Oppositionen lämnar sin skuggbudget senare.

Bugdet i siffror:

* Kommunalskatten blir oförändrad, 20,12 kronor per beskattningsbar hundralapp.

* Hela den justerade budgeten för 2009 rör 2,3 miljarder kronor där bidraget till Tiohundranämnden och barn- och skolnämnden är de största posterna på 755 respektive 774 miljoner kronor.

* Skatteintäkter och bidrag beräknas bli 27,7 miljoner kronor lägre nästa år än vad prognosen från i fjol har pekat på.

* Den nya fastighetsavgiften väntas ge kommunen 32 miljoner kronor nästa år.

* Sänkta arbetsgivaravgifter innebär lägre kostnader på 5,9 miljoner kronor för kommunen. Då är Tiohundras del inte medräknad.

* Underhållet av gator, parker och kommunala fastigheter föreslås dras ner med motsvarande åtta miljoner kronor.

* 40 miljoner kronor ska sättas av för framtida pensionsutbetalningar.

* De senaste tre åren har kommunen betalat av sina skulder. 492 miljoner kronor i skuld har blivit 57. Ambitionen är att kommunen ska vara skuldfri vid årsskiftet.

* Investeringsbudgeten för nästa år minskas från 450 till 300 miljoner kronor.

Mer läsning

Annons