Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Locka gymnasieelever med en internationell inriktning

Annons

Svensk gymnasieskola håller hög kvalitet, och det är vi socialdemokrater stolta över. Men vi är inte nöjda.

Det finns problem även på gymnasiet. Men lösningen är inte att gå tillbaka till gårdagens skola. Lösningarna är inte repressalier, hårdare tag, underkastelse och tidig sortering. Sådana lösningar tillhör gårdagens samhälle och dit vill vi inte tillbaka.

En modern utbildning handlar för oss om tydliga kunskapsmål, uppföljning, höga förväntningar, övertygelse om att alla vill och kan lära, att ge alla elever lika chanser att utvecklas, respekt för varandra som ger studiero och trygghet och inte minst ett tydligt och professionellt ledarskap både i skolan och i klassrummet.

Vi socialdemokrater är stolta över den kommunala gymnasieskolan i Norrtälje. Inget av de privata alternativen kan konkurrera med Roden- och Häverögymnasierna, som även i år ökade antalet förstahandssökningar kraftigt. Elevenkäterna har hittills visat att man är mycket nöjd med utbildningen och gymnasietiden.

Vi ser dock med stor oro på utvecklingen av gymnasieskolan i Norrtälje. Inte ens de bästa rektorer och pedagoger kan lyckas att nå högsta kvalitet när verksamheten är kraftigt underbudgeterad. Genom att tilldela verksamheten knappa resurser ställer den borgerliga majoriteten sparkrav, och rektorerna har tvingats till åtgärder som uppsägning av både administrativa och pedagogiska tjänster. Klasser slås ihop till allt större undervisningsgrupper.

Vi socialdemokrater avsatte cirka sju miljoner mer till gymnasieskolan i vårt budgetalternativ. Vi ser det till skillnad från den borgerliga majoriteten som självklart att verksamheten ska kompenseras för löneökningar och prisökningar, men vi vill även göra satsningar på bland annat de studieförberedande programmen. Med den fördelning vi traditionellt har i vår kommun, där 70 procent av eleverna studerar på yrkesförberedande program, vill vi hitta vägar för att öka attraktionskraften hos de studieförberedande programmen.

Ett av de förslag vi haft är att programmen ska kunna ha en internationell karaktär, och ges resurser till en studieresa det sista året. Det tror vi både kan locka elever och vara en viktig del av utbildningen i en alltmer globaliserad värld.

I dag finns det elever som går ut grundskolan utan tillräckliga betyg för att klara gymnasieskolan. Det ser vi som ett stort problem, och något vi måste ta på allvar.

Alla elever måste ges möjlighet att lära och utvecklas maximalt. Vi tror inte att lösningen är ett extra år i grundskolan som regeringens utredare föreslår. Vi tror inte heller på en delad gymnasieskola där eleverna sorteras tidigt. Istället måste vi hitta vägar för att alla elever ska kunna nå kunskapsmålen utifrån sina förutsättningar.

Kunskap är ingen bristvara som ska ransoneras. Kunskap blir inte sämre för att den delas av fler. Rätten till kunskap får aldrig bli en klassfråga där dina föräldrars bakgrund eller var du bor avgör dina livschanser.

Kristian Krassman, s

Ulrika Falk, s

Lars-Erik Jansson, s

Ulla Bratt, s

P-O Lindell, s

Katrine Mattson, s

Leif Oscarsson, s

Anna Zetterström, v

oppositionen i utbildningsnämnden

Mer läsning

Annons