Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lennart Björkman i blåsväder – igen

Redan för snart tre år sedan slog anhöriga larm sedan den demenssjuka kvinnan skänkt tillgångar för mångmiljonbelopp till sin gode mans fru. – Det här är helt klart ett exceptionellt fall, både vad gäller beloppens storlek och att det pågått under så lång tid, säger Eva Merkel, chef för tillsynsenheten på länsstyrelsen.

Annons
Lennart Björkman, tidigare överförmyndare, hävdar fortfarande att alla möjligheter prövades för huvudmannens bästa.

Norrtälje kommuns tidigare överförmyndare, Lennart Björkman, är polisanmäld för tjänstefel. Länsstyrelsen lämnade in anmälan till åklagarmyndigheten i Norrort veckan före jul efter att under en längre tid granskat överförmyndarens agerande. Det gäller fallet med den 67-åriga kvinna, sjuk i alzheimer, som 2008 skrev över både en gård – i dag taxerad till närmare fem miljoner kronor – och två belopp på sammanlagt 1,4 miljoner till sin gode mans hustru.

Den gode mannen har kvar sitt uppdrag och gav så sent som i höstas i strid med lagen fullmakt för sin fru att sälja den äldre kvinnans bostadsrätt. Dåvarande överförmyndaren Lennart Björkman gav dock sitt godkännande.

– Med anmälan vill vi markera att vi ser allvarligt på saken, på rak arm kan jag inte påminna mig ett så allvarligt fall, säger EvaMerkel på länsstyrelsen.

Att länsstyrelsen gör en åtalsanmälan är i sig anmärkningsvärt. Enligt Eva Merkel sker det inte ens varje år. Oavsett om överförmyndaren åtalas och döms bedömer hon att det inte är möjligt för den demenssjuka kvinnan att få tillbaka något av pengagåvorna. Länsstyrelsen har enbart ansvar för tillsynen av överförmyndaren och ingen beslutsrätt.

– Överförmyndaren har inte gjort sitt jobb då han inte vidtagit åtgärder mot den gode mannen enligt vår uppfattning, säger Eva Merkel.

– Det kan mycket väl ha varit så att det var den äldre kvinnans vilja att skänka gåvorna men när det gäller transaktionerna till den gode mannens hustru skulle en annan god man gått in för att ta tillvara huvudmannens intresse.

I sin kritik av överförmyndaren finner länsstyrelsen även anmärkningsvärt att han accepterat en utgiftspost på 4,8 miljoner kronor utan att begära en specificering av kostnaderna – att bara bocka av belopp mot bifogade verifikationer och sedan lämna tillbaka dem till den gode mannen är inte nog, skriver länsstyrelsen.

Enligt tillsyningsmyndigheten borde den gode mannen bytts ut, vilket också överförmyndaren diskuterat efter miljongåvorna. Men då en tillfrågad man tackat nej och då huvudmannen, den demenssjuka kvinnan, bestämt ville ha kvar sin nuvarande gode man blev det aldrig något byte.

Överförmyndaren ansökte heller aldrig om att kvinnans egendomar skulle sättas under förvaltarskap hos tingsrätten, ett alternativ som länsstyrelsen tar upp.

Lennart Björkman själv framhåller i dag att han inte längre har rätt att uttala sig som överförmyndare men att alla möjligheter för huvudmannens bästa övervägts.

– Jag kan inte säga något om specifika detaljer, eller förvaltarskap, men vi har sett till att allt prövats för huvudmannens bästa och uttryckliga vilja. Det är det viktiga, säger Lennart Björkman.

När det gäller risken att åtalas är hans enda kommentar att så väl JO som åklagare tidigare prövat fallet och inte funnit anledning att gå vidare med det.

"Politiker har inget inflytande"Utbildad jurist på posten som överförmyndare och nytt reglemente för gode män. Så vill kommunen förhindra att något som fallet med den demenssjuka kvinnan upprepas.

– Jag tycker personligen inte att gåvor till gode män eller deras närstående ska få förekomma, säger Nils Matsson (M), kommunfullmäktiges ordförande.

NT: Hur har det här kunnat pågå under så lång tid, borde inte kvinnans egendom satts under förvaltarskap hos tingsrätten?

Nils Matsson: – Först vill jag säga att överförmyndaren är en egen myndighet, vi som politiker har inget inflytande och ärendena prövas inte av fullmäktige. Vi kan enbart tillsätta, och avsätta, en överförmyndare. Det fungerar ungefär som förhållande vd-styrelse i ett företag.

NT: Efter att länsstyrelsen tidigare kritiserat överförmyndarens agerande har ni från kommunens sida ändå uttalat fortsatt förtroende för Lennart Björkman?

Nils Matsson: – Ja, men det handlar om olika saker. Tidigare gällde det saker som överförmyndaren och länsstyrelsen har haft olika uppfattning om – en gåva som överförmyndaren inte kände till förrän i efterhand. Det som kommit fram senare, först i december, är tyngre och det är enklare att ta till sig länsstyrelsens kritik då den gode mannen gjort fel och ändå, visserligen efter diskussioner med överförmyndaren, fått godkänt för sitt agerande.

Enligt Nils Matsson har uppdraget som överförmyndare blivit för komplicerat för en lekman. Kommunfullmäktige fattade i december beslut om att anställa en jurist på posten. Den tjänsten är för närvarande vakant men ny som biträdande överförmyndare är Leif Thurhammar.

Mer läsning

Annons