Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lägg inte ner macken

Disponenten Carl J Wahrens anläggande av ett från starten 1915 världsledande pappersbruk med sulfit- och pappersmassefabrik i Hallstavik försvårades av första världskrigets utbrott men fullföljdes likväl liksom även investeringar för samhällets grundläggande funktioner.

Annons

Efter de båda världskrigen växte bruket vidare och utvecklades med 1950-talets investeringar åter till världsledande ställning. Därmed kom även samhället Hallstavik att blomstra och antog rollen som självklar centralort i regionen.

Hårdnande konkurrens i pappersbranschen kom dock att kräva rationalisering, specialisering och teknisk utveckling. Dessa processer resulterade efter hand visserligen i mångfaldiga fördubblingar av en alltmer miljövänlig produktion men också i minskad bemanning.

Dessa förändringar till trots har bruksledningen men även koncernledningen visat prov på ansvarskänsla för konsekvenserna av såväl krigsårens driftstopp som successivt minskande bemanning en slags positiv ”bruksanda”.

Hallstavik har som samhälle även följt den allmänna samhällsutvecklingen. 1971 medverkade Häverö kommun i tillkomsten av den nya storkommunen Norrtälje. Efterföljande riksomfattande besparingskrav för allmänt administrerad service har även påverkat Hallstavik. Med brukets minskande bemanning har dessa besparingar sannolikt verkat starkare och väckt mer oro i Hallstavik än på andra håll i kommunen. Den starka kritiken av OKQ8:s beslut att lägga ned Hallstaviks enda kvarvarande bemannade station måste ses mot denna bakgrund.

Pressen från allmänna besparingskrav och neddragningar upplevs som hot mot tidigare given service och välfärd. Det finns därmed uppenbar risk för att många boende i Hallstavik med omnejd kommer att uppleva också andra sakligt grundade besparingar som kränkande. Som exempel kan nämnas att en nedläggning av OKQ8:s bemannade OKQ8-station även medför att Hallstaviks invånare inte längre kan tvätta sina bilar i en tvätthall på orten.

Industrikoncernens vilja till fortsatta satsningar på såväl bruket i sig som på den infrastruktur som betjänar bruket och orten framstår däremot som obruten. Planer föreligger på nya anläggningar för produktionen men även för vindkraft och vägar i en skala som låter ana en vital framtid.

För övrigt avser bruksledningen även bidra till utvecklingen av det sport- och fritidscenter, som planeras vid Hallstaviks nyligen anlagda golfbana. Centret avses bland annat inrymma ishall och utomhusbad. Tillskyndare i dessa planer är även det av Roslagens Sparbank initierade Hallstaviksnätverket i vilket också kommunen ingår.

Ytterligare ett nätverk som arbetar för framtiden är Viking Raceway AB. Främst planeras en anläggning för avancerade motorsporter någon kilometer nordväst om samhället. Miljöprövning av dessa planer pågår. Besökare av de evenemang som planeras i denna anläggning förväntas komma från hela Sverige!

Den 12 december 2008 överlämnades en lista med över 3 000 namn till

OKQ8:s företrädare. Undertecknarna, som är från Hallstavik med omnejd, kräver att OKQ8:s bemannade servicestation i Hallstavik måste bevaras. Detta visar att befolkningen i Hallstavik förväntar sig att OK som organisation både vill och kan påverka utvecklingen i denna fråga i positiv riktning.

OK:s distriktsråd 16 (för Norrtälje kommun) delar denna uppfattning. Stationen har ett ypperligt läge också för framtiden och måste bevaras med efterfrågade servicefunktioner!

Sven-Olov Grönqvist

Roger Berglund

Stig Österlind

Agneta Lundblad

Ola Stenberg

Kjell Östberg

Lars Sundberg

Jan Sjöblom

Ove Lundberg

OK:s distriktsråd 16

(för Norrtälje kommun)

Mer läsning

Annons