Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kyrkan måste ta sitt ansvar för kyrkkrogen

Vattenomfluten står Blidö kyrka som det vackra sjömärke det är och har varit för generationer av sjöfarare. Förr den självklara medelpunkten i Blidöbygden och dess socken med öarna Yxlan, Furusund, Svartlöga, Rödlöga för att bara nämna några.
Ännu så sent som på 1950-talet, innan färjorna kom, var båt det vanligaste transportmedlet.

Annons

Själv minns jag syrendoftande skolavslutningar i kyrkan och båtturerna med Lill-John, från Furusund i hans öppna skötbåt. Prästen bodde åren 17191892 på andra sidan Blidösundet, mittöver sundet inom roddavstånd. Fortfarande finns det vackra bostället kvar vid prästängen i Yxlö by. 1891 förvärvade kyrkan den nuvarande prästgården i Blidö gård.

Mindre känt är, att på samma fastighet, ett 30-tal meter från själva prästbostaden, mellan två uråldriga ekar, står ett av Roslagens allra äldsta hus. Kyrkkrogen som den kallas kan möjligen vara från slutet av 1600-talet och är i så fall unik.

Den består av två delar. Den norra, äldre delen mäter cirka sju gånger fyra meter. Den södra delen, ungefär lika stor, kan ha byggts till i slutet på 1800-talet.

Orsaken till att den inte brändes ner av ryssarna under skärgårdskriget 1719 är höljd i dunkel. Förutom byggnaderna på Svartlöga, dit ryssarna inte vågade sig lär Roslagskulla kyrka vara den enda byggnad som sparades. Vissa menar att den i egenskap av tillhörande till kyrkan sparades av pietet, andra att dess funktion som krog räddade den. Det senare får nog avskrivas som en skröna.

Nu är läget allvarligt pastoratet är i behov av pengar för nödvändiga utgifter, reparation och underhåll av bland annat kyrkobyggnaden, och man planerar att sälja prästgården i sommar.

För att få ut ett så högt värde som möjligt för fastigheten vill kyrkan bli av med kyrkkrogen. Därför har man erbjudit hembygdsföreningen själva byggnaden, samt bidrag på 100 000 kronor till flytt av densamma, till området vid Oxhalsö, i närheten av det gamla båtsmanstorpet som föreningen redan äger och förvaltar. Detta är en dålig lösning enligt experter kostar flytten betydligt mer, kanske 500 000, och platsen vid Oxhalsö passar illa för den gamla kyrkkrogen.

De som är insatta i denna fråga anser att kyrkkrogen är intimt förknippad med den plats där den alltid legat. Byggnadsantikvarisk expertis avråder bestämt från en flytt av byggnaden. Bevarande på plats är det som gäller, menar 1:e antikvarie Carl-Henrik Ankarberg vid länsstyrelsen, avdelningen för kyrkans kulturminnen.

Alternativet att riva den gamla byggnaden är oacceptabelt, och möjligheten att sälja fastigheten med kyrkkrogen är inte heller bra. Risken är att den då snart blir gäststuga eller garage.

En servitutslösning kan vara möjlig, kombinerat med att kyrkan behåller ägandet och förvaltningsansvaret av själva byggnaden.

Men det bästa alternativet är att kyrkan besinnar sitt ansvar för de kulturbyggnader de har i sin ägo, och styckar av kyrkkrogen med en liten tillhörande markstrimla utmed den stora trafikerade vägen. Värdeminskningen torde inte vara större än ett par hundra tusen. Dessutom kan en hög, passande gärdsgård uppföras och på så sätt blir den återstående prästgårdsfastigheten skyddad mot insyn och buller från den starkt trafikerade vägen. Norrtälje kommun kan gott visa sitt kulturansvar och ge byggnadstillstånd för bryggor och sjöbodar, och på så sätt i viss mån kompensera kyrkan för ett lägre försäljningsvärde.

Själva ägandet av den avstyckade kulturfastigheten kan bli föremål för senare diskussioner.

Mycket talar för att kyrkan skall behålla äganderätten och ansvaret. Hembygdsföreningens ekonomiska resurser är långt mindre än kyrkans. Dessutom kan väl en del av förtjänsten vid försäljningen av prästgården användas till detta?

Det skulle också uppskattas mycket om kyrkan ansöker om byggnadsminnesförklaring av kyrkkrogen.

Kyrkans egendomar har skapats av folket under århundraden, under hårt slit. De skall förvaltas väl, och med etiska och kulturella hänsyn.

Mer läsning

Annons