Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunens skolpolitiker är okunniga och ansvarslösa

Skolan fortsätter att utsättas för plågsamma experiment.
Det hela började redan 1989 i samband med kommunaliseringen av skolan. Då avhände sig staten ansvaret för våra skolor och lämnade över det till kommunerna, vars politiker bara såg - och fortfarande ser - skolan som ett område bland andra för nedskärningar.

Annons

Frasen lyder att man ”ska satsa på skolan” och att den hör till ”våra viktigaste framtidsfrågor”. Där­efter ägnar man sig åt kortsiktigt röstfiske genom att utlova långtgående skattesänkningar med förödande effekter.

Ingen vare sig medborgare eller journalist ställer den självklara följdfrågan: vilka skolor kommer nu att läggas ned, och hur många lärare kommer att försvinna till följd av dessa skattesänkningar? På det här sättet har skolan systematiskt urholkats och avreglerats i det tysta. Samtidigt har det öppnat för ojämlikhet och stora regionala skillnader eftersom olika kommuner prioriterar skolan på olika sätt.

I Norrtälje kommun har man prioriterat skattesänkningar och följaktligen misskött skolan under många år. Resultatet har inte låtit vänta på sig. Nationella undersökningar visar att Norrtälje kommun har bland de lägsta utbildningsnivåerna i landet och en överrepresentation av elever som inte når kunskapsmålen.

Vad gör våra skolpolitiker då? Jo, de tillsätter inga nya resurser till det har man inga pengar efter alla skattelättnader utan man gör en omfördelning i ett desperat försök att lappa och laga.

Den innebär att man sedan denna termin flyttat resurser från högstadiet till de lägre årskurserna i syfte att lyfta deras baskunskaper. Tanken på de mindre barnen är god, men resultatet förskräcker. Vi ser här hur man sam­tidigt tar bort lärare från en åldersgrupp där man minsann inte bara har kunskapsmässiga problem. Under högstadiet läggs dessutom grunden för fortsatta studier en utveckling som kommer att beskäras för många.

För högstadiet i Hallstavik, Centralskolan, innebär denna omfördelning att man från en redan mycket låg personaltäthet tappat ytterligare två och en halv tjänst. Lärare talar nu öppet om att man har elever som inte kommer att nå kunskapsmålen, men att man tvingas blunda för detta. Här finns bara en special­lärare på över 200 elever.

Det ökande antal elever på Centralskolan som inte kommer att klara målen gör det inte med glädje eller av lättja, utan för att de inte ges möjlighet. Till detta kommer att man sällan eller aldrig ersätter frånvarande lärare med vikarier, vilket leder till håltimmar för eleverna med ytterligare sänkt kunskapsnivå som följd.

Den häpnadsväckande motiveringen från politisk nivå till dessa åtgärder lyder: ”Det finns inga belägg för att flera lärare och vuxna i skolan leder till högre kvalitet”.

Det här påståendet är självfallet gripet ur luften, inget kan vara felaktigare. Det visar också om något hur okunniga och ansvarslösa våra kommunala skolpolitiker är.

På den statliga nivån har vi en skolminister som ställer allt högre krav på betyg, ordning och reda och kunskaper i skolan. Vi har också en skollag som ordagrant säger att: ”Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet”.

Här finns en kraftig obalans mellan de statliga kraven och de förutsättningar kommunen ger. När Norrtälje kommun inte tillhandahåller de resurser som krävs för att eleverna ska nå kunskapsmålen gör de sig således skyldiga till brott mot skollagen.

Den kortsiktiga lösningen för att få Centralskolan i Hallstavik och andra högstadieskolor att leva upp till skollagens intentioner och krav är inte bara att ge tillbaka, utan också utöka, resurserna till dessa. Den långsiktiga lösningen är att åter göra skolan till en statlig angelägenhet. På samma sätt och av samma anledning som man nu diskuterar ett förstatligande av banker, finansinstitut och pensionssystem bör man också diskutera det när det gäller den svenska skolan: de huvudmän som tagit över verksamheten har visat sig oförmögna att driva den.

Mer läsning

Annons