Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen säger upp avtal med facket

Norrtälje kommun har sagt upp samverkansavtalet med SKTF. Uppsägningen kom sedan fackförbundet drivit frågan om tillsättningen av förre kommunchef Lilian Ericsson till Arbetsdomstolen.

Annons

 Vi förstår inte varför, säger Anneli Dynewall, ordförande för Norrtälje­sektionen.

Anneli Dynewall menar att SKTF inte har gjort någonting som bryter mot avtalet.

 Vi har följt det och är nöjda med det. Jag ser ingen grund för en uppsägning, säger hon. 

Sören Karlsson som är tillförordnad kommundirektör i Norrtälje kommun tycker däremot att det är helt naturligt.

 En samverkan bygger på att parterna är nöjda med samarbetet. SKTF har stämt kommunen i Arbetsdomstolen (AD). Det betyder att de är missnöjda, säger Sören Karlsson. 

Han ser uppsägningen som en naturlig följd och en nystart för samarbetet.

 Det är bra att avtalet sägs upp så att vi kan sätta oss ned och komma fram till något som fungerar och som alla kan hålla sig till, säger Sören Karlsson. 

Det är en argumentation som Anneli Dynewall inte godtar.

 Vi har rätt att lyfta ut frågor där vi är oeniga och det är det vi gjort, säger hon. 

Hon tycker att kommunen många gånger är dålig på att följa MBL.

 Vi har ett annat ärende som vi har tagit upp till central förhandling. Beslutet om att lägga ned Bränäsgårdens vandrarhem togs av en tjänsteman utan att det ens togs upp på samverkansmöte trots att det påverkade mycket personal, säger hon. 

Samverkansavtal mellan SKTF och kommunala arbetsgivare finns i drygt 200 kommuner. Att de sägs upp från arbetsgivarens sida händer sällan.

 Det är bara 56 stycken per år. Jag hoppas inte att uppsägningen är en reaktion på fallet med förre kommunchefen Lilian Eriksson som vi drivit till AD. Det ska inte påverka, säger Anders Hammarbäck, förhandlingschef på SKTF:s riksplan. 

Lagen om medbestämmande i arbetslivet (mbl) började gälla 1976. Hur man tolkar lagen är väl prövat och väldigt få MBL frågor blir tvister. 

 Vi har totalt 1015 fall om året från hela landet som drivs upp till AD. Det är få mbl-frågor som i Norrtälje­fallet. Arbetsgivarna vet hur de ska följa lagen, säger Anders Hammarbäck. 

Han tror att det säger något om arbetsklimatet i kommunen att en mbl-fråga drivs så långt.

 Något ligger det bakom, säger Anders Hammarbäck.

Pernilla Josefsson [email protected]

Bakgrund SKTF har stämt kommunen i Arbetsdomstolen (AD). Målet handlar om hur tillsättningen av förra kommunchefen Lilian Ericsson gick till. Om kommunen och SKTF tvistar om i fall de fackliga medarbetarna fick tillräcklig information och förhandlingsutrymme enligt MBL eller inte. Lärarförbundet arbetar med en stämning i samma ärende.

Samverkansavtal

Fakta

Har funnits i Norrtälje kommun sedan 1996.

Då beslutade de fackföreningar som har medlemmar som arbetar i kommunalverksamhet och kommunen som arbetsgivare att man ska samverka. Istället för att förhandla om varje enskild fråga har man återkommande möten mellan facket och arbetsgivaren.

Då ges information om förändringar, man har rätt att lyfta ut frågor där man är oense till förhandling.

Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), Arbetsmiljölagen och lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen ligger till grund för arbetet.

Inom tre månader från uppsägningen måste ett nytt avtal vara klart. Annars står SKTF utanför samarbetet mellan de andra fackförbunden och kommunen.

Hårdare arbetsklimat leder till fler fackliga konflikter

Snabba beslut och mindre tid till förhandling. Många fackliga tvister grundas i ett hårdare arbetsklimat. Arbetsklimatet i kommunen har ändrats menar företrädare för flera fackförbund som NT talat med. 

 Vi får information för kort innan beslut ska fattas och hinner inte förhandla, säger Magnus Hallqvist, vice ordförande i Lärarförbundet i Norrtälje.

Han är en av de fackliga representanter som ska förhandla om den stora omorganiseringen av grundskolan som barn- och skolnämnden arbetar med just nu.

 Det känns som om det är en medveten taktik för att bara få igenom det man bestämt på förhand. Man är inte intresserad av våra kunskaper för att förbättra förslag, säger Magnus Hallqvist. 

Det håller inte chefen för barn- och skolkontoret Ulf Gustavsson med om.

 Bollarna är lite kortare än önskat. Vi har bjudit in till ett extra informationsmöte, men vi önskar att vi hade mer tid. Det beror på att vi måste bli klara i tid till skolvalet. I januari ska det vara klart, säger Ulf Gustavsson. 

Problemet är inte något Norrtälje kommun är ensamma om. Från SKTF ser man samma utveckling i hela landet.

 Det är ett snabbare arbetsklimat överallt och det ger upphov till många tvister, säger Anders Hammarbäck, chefsförhandlare på SKTF. 

Norrtäljes tf kommunchef Sören Karlsson tycker att de snabbare besluten också är bra.

 Det har varit ett av problemen i kommunen. Vi ska serva medborgare och de måste få besked, säger han. 

Pernilla Josefsson

[email protected]

Mer läsning

Annons