Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kärnkraften måste ersättas

I Miljöpartiet är vi stolta över att för första gången gjort en överenskommelse om energipolitiken med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Den överenskommelsen ger svenska folket ett regeringsalternativ som är överens om en kraftfullt grön energi- och klimatpolitik.

Annons

Vi ska trygga Sveriges behov av energi. Med vårt förslag kommer det att kunna finnas ett överskott på el. Överenskommelsen innebär också att kärnkraften kommer att avvecklas. Med rödgrönt styre är det klimatvänliga energisatsningar som gäller.

Aldrig hade Sverige varit i ett bättre läge att ersätta kärnkraften med förnybar energi och vad hände då? Jo, Centerpartiet föll för kärnkraftsindustrins propaganda och gjorde det största helomvändningen i miljöpolitikens historia. Centern gjorde upp i det borgerliga blocket om tio nya kärnkraftverk vilket innebär ett kärnkraftsberoende i ytterligare 75 år. På köpet fick de en för liten satsning på förnybar energi och en klimatpolitik med låga ambitioner.

När människor frågar vad skillnaden på den rödgröna energipolitiken och den borgerliga politiken är så går det att uttrycka det ganska enkelt:

• De rödgröna vill ersätta kärnkraftverk med förnybar energi. De borgerliga vill ersätta kärnkraft med ny kärnkraft.

• De rödgröna vill ha minst 30 TWh ny förnybar energi i Sverige år 2020. De borgerliga stoppar vid 25 TWh.

• De rödgröna vill ha minst 55 TWh ny förnybar energi i Sverige 2030. De borgerliga har inte något långsiktigt mål.

MP, S och V är helt överens om att kärnkraften inte är en hållbar energikälla och att den måste ersättas. Vi är också överens om att det inte är acceptabelt att ersätta kärnkraften med olja eller kolkraft. Varje mandatperiod kommer ett beslut tas om vilka kärnkraftverk som står på tur att ersättas.

Kärnkraften är inte något som räddar oss från klimatförändringar. Ny kärnkraft visar sig vara mycket kostsam att bygga, det visar exempel från Finland och USA. Kärnkraften har internationellt sett en mycket liten potential och det skapar ett farligt avfall som, om det hamnar i fel händer, kan skapa stor skada i världen. Med mer kärnkraft kommer uranbrytningen att bli ett mycket större problem än i dag.

Miljöpartiet anser att uranbrytning och inte heller prospektering av nya urangruvor ska förekomma i Sverige. Den nuvarande regeringen har gett tillstånd att leta efter urangruvor och på 150 ställen runt om i Sverige finns tillstånd för företag att undersöka om uranfyndigheter är tillräckligt omfattande för att kunna bli en urangruva. Ortsbefolkningen på många av dessa platser protesterar, men på lokalplanet har man inget att säga till om.

Det säger sig självt att uranletning i ett område lätt kan stoppa investerare som vill satsa på långsiktiga turistprojekt eller andra näringslivssatsningar. En framtida urangruva är inte någon turistattraktion. Dessutom finns en hel del miljöproblem med prospekteringen.

Det är mycket bra att kunna koncentrera energipolitiken på de lösningar som finns för att hejda klimatförändringarna. Med rätt politiska styrmedel kommer det att snabbt gå att bygga ut vindkraften i Sverige, som redan gjorts i exempelvis Tyskland.

Sverige har unikt bra förutsättningar för förnybar energi med vår goda tillgång till vind, vatten och skog. Solenergin gör också stora forskningsframgångar och kommer med all säkerhet vara betydelsefull i framtidens rödgröna energimix.

En nyckel till framgång kommer också en storsatsning på energieffektivisering att vara. El bör som regel inte användas till uppvärmning av hus och mindre industrier, om biobränsle eller fjärrvärme kan användas i stället. Processer i industrin kan effektiviseras och byggnader energianpassas bara för att nämna några av de många saker som går att göra.

Den energiomställning som vi rödgröna förespråkar kommer inte bara ge oss mer grön energi. Den skapar också många arbetstillfällen.

Miljöpartiets uppgörelse med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet innebär att vi kommer att kunna bli hågkomna för att vi skapade förutsättningar för ett hållbart Sverige.

Mer läsning

Annons