Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jordbruket största hotet mot havet

Jordbruket pekas ofta ut som den största miljöboven i Sverige. Det beror på att utsläppen sker både uppåt och nedåt. På så sätt bidrar jordbruket till både övergödning av haven och växthuseffekten.

Annons

Från den gödslade åkermarken läcker fosfor och kväve - närsalter, ner i jorden och vidare ut mot havet. Samtidigt stiger koldioxid, metan och dikväveoxid - växthusgaser, ut i luften och ger bidrar till växthuseffekten som påverkar klimatet.

Problemen i Östersjön beror dels på gamla synder. Dumpade gifter som vi inte vet någonting om, sade jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) när han nyligen besökte Norrtälje kommun. 

I juni gav regeringen i uppdrag åt Jordbruksverket att utarbeta en handlingsplan för att minska växthusgasutsläppen från jordbruket. Uppdraget är ett förslag från Klimatberedningen och kompletterar det uppdrag som regeringen gav verket i höstas om att utarbeta ett åtgärdsprogram för att minska växtnäringsförlusterna från jordbruket till vatten.

Det är viktigt att se helheten, istället för att jobba med en fråga åt gången. Vi kommer nu att få en bra överblick av både växtnäringsförlusterna till vatten och utsläppen av växthusgaser till luften. Min vision är att jordbrukets negativa effekter på klimat och miljö ska vara så liten som möjligt, säger jordbruksministern. 

Handlingsplanen ska presenteras i april 2010 och ska gälla för perioden 2011 till 2016 med utblick till 2020.

Ett mål är att förmå alla jordbrukare kring Östersjön att använda mindre konstgödsel.

Vi vill få jordbruket att använda sig av växtnäring på att bättre sätt. Att gödsla på våren, inte på hösten. Det är ekonomi i det också eftersom det spar pengar, säger Eskil Erlandsson. 

Regeringens miljöåtgärder på jordbrukets område beskrivs i landsbygdsprogrammet. Den som minskar läckaget till Östersjön kan få ersättning. Detsamma gäller för den som minskar riskerna med användning av kemiska växtskyddsmedel. Slutmålet är en ekologiskt hållbar produktion.

Vår modell ska även gå på export till Polen, säger Eskil Erlandsson.

Åsa Forsberg  [email protected]

Jordbrukets utsläpp i Östersjön:

Överskott av kväve och fosfor från jordbrukets gödning är den enskilt största orsaken till algblommning och bottendöd i Östersjön. Mest kväve och fosfor kommer från Polen och Ryssland, följt av Sverige. I höstas enades Östersjöländerna om en aktionsplan, Baltic Sea Action Plan, där Sverige lovade att minska utsläppen med fosfor och kväve med 21 000 respektive 7 000 ton.

Mer läsning

Annons