Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inga fler besparingar

Sveriges säkerhet är nära sammankopplad med våra grannars och Europeiska Unionens säkerhet, och det är viktigt för Sverige som militärt alliansfritt land att ta sitt ansvar vad gäller försvar och fredsinsatser på ett med länderna i vår omvärld jämbördigt sätt. Det är också mycket positivt med planerna på ett närmare samarbete med länderna i Norden och i Östersjöområdet.

Annons

Centerpartiet har tagit ställning för en könsneutral rekrytering av män och kvinnor till försvaret, vare sig detta sker med värnplikt eller med frivillighet. Vi är öppna för att de 5 000-10 000 soldater som årligen behöver rekryteras och utbildas av årskullen på 100 000 bör rekryteras på frivillig grund där pliktlagen är vilande. Att i fredstid behålla värnplikten samtidigt som endast 5-10 procent av årsklassen kallas in bedömer vi som ett mindre bra alternativ av bland annat rättviseskäl och från motivationssynpunkt.

Centerpartiet står bakom alliansregeringens målsättning att öka Sveriges internationella fredsinsatser, och att Sveriges försvar ska vara insatsberett för uppgifter nationellt, i närområdet och internationellt.

Hemvärnet har mycket viktiga uppgifter och dess utveckling till nationella skyddsstyrkor är positiv. Centerpartiet vill ha ett hemvärn över hela landet och så nära nuvarande numerär som möjligt. Hemvärnet är en del av försvaret men spelar också en stor roll även vid kriser och katastrofer av icke militär art.

Försvarsbudgeten har länge legat runt 40 miljarder kronor. Den förra året aviserade besparingen på försvarsmateriel på upp till 4 miljarder stannade vid 2,3 miljarder. Kriget i Georgien utspelade sig. Det är mycket positivt att regeringen låter nästan hela beloppet 2,2 miljarder stanna kvar i det svenska försvaret.

Vi har från Centerpartiet under en tid analyserat och diskuterat Sveriges försvarskostnader jämfört med länderna i vår omvärld. Ett av flera jämförelsemått som används är försvarskostnader i procent av BNP. Länderna i Nato har målsättningen att avsätta två procent av BNP till försvaret, men många ligger lägre. EU:s länder avsätter i genomsnitt 1,75 procent. Sverige låg för två decennier sedan i topp bland de nordiska länderna med 2,5 procent av BNP, men ligger nu lägre med under 1,3 procent av BNP.

Inför den kommande inriktningspropositionen om försvaret fastställde regeringen i full enighet i november planeringsanvisningar som anger en realt oförändrad försvarsbudget för tiden fram till 2014. Inga ytterligare besparingar alltså.

Mot denna bakgrund är de rödgröna oppositionspartiernas olika budgetförslag mycket anmärkningsvärda. Att de spretar kraftigt mellan miljöpartiets internationella inriktning och vänsterpartiets närmast isolationistiska linje är en sak. Men när det gäller att skära ner försvaret drar de alla åt samma håll. I årets budget skär Socialdemokraterna ner vårt svenska försvar mer än till och med Vänsterpartiet, och Socialdemokraterna anslår faktiskt minst pengar av alla partier till Sveriges internationella fredsinsatser. I treårsbudgeten avsätter V, S och MP mellan fyra och åtta miljarder kronor mindre till försvaret än regeringen. Detta är djupt oroande.

Centerpartiet och Socialdemokraterna slår båda sedan mycket länge vakt om Sveriges militära alliansfrihet. Denna förutsätter en trovärdig försvarspolitik, en trovärdig försvarsbudget och trovärdiga internationella fredsinsatser. Socialdemokraternas växande ambition att tillsammans med sina rödgröna partners sänka Sveriges försvarskostnader riskerar därför att urholka trovärdigheten i Sveriges militära alliansfrihet.

Mer läsning

Annons