Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Husägare kräver miljon-skadestånd

Flera år har fastighetsägarna vid det gamla sågverksområdet i Tomta i Grisslehamn kämpat för att marken ska saneras. Nu har flera av dem fått nog och kräver flera miljoner i skadestånd av Norrtälje byggmarknad holding.

Annons

Bakgrunden är att länsstyrelsen år 2006 i samband med rikstäckande undersökningar fann marken förgiftad med dioxiner efter tidigare virkesimpregnering.

Fastighetsägarna har länge ansett att företaget som exploaterat och sålt fastigheterna har förhalat både undersökning av marken och sanering.

De senaste provtagningarna vid bostadsområdet bekräftar även de markföroreningar. Det skapar oro hos de berörda. Men en sanering kan komma att dröja ytterligare.

Proverna visar att spridningen av dioxiner i marken är så pass omfattande att en rejäl sanering troligen måste till.

Marken är inte omedelbart farligt för människor den är inte farlig att gå på, men den lämpar sig inte för att bedriva odlingar på, säger Per Nilsson, chef för miljöenheten Norrtälje kommun.

Ett tiotal byggnader står i dag på marken, men om dessa skulle behöva rivas har Per Nilsson svårt att bedöma.

Inga prover har tagits in under byggnaderna, det är väl ett ställningstagande man får ta i ett senare skede. Då måste man också se vad som är ekonomiskt skäligt.

Först sedan ett eventuellt beslut om sanering fattats, kan kommunen begära in en saneringsplan från exploatören.

Saneringen kan alltså dröja.

När saneringen kan komma igång beror på hur snabbt vi fattar ett beslut. Sedan beror det också på väderlek och på när ett företag har tid att börja gräva.

Pierre Lundblad, vd i Norrtälje byggmarknad holding menar att man inte kan påbörja en sanering innan omfattningen av föroreningen blivit utredd.

Vi måste följa myndighetens beslut och krav, säger Pierre Lundblad.

Vem som ska stå för saneringskostnaden, som redan är uppe i flera miljoner kronor, är enligt advokaten Raoul Smitt under diskussion men han anser att huvudansvaret ligger på kommunen.

Vi uppfattar att kommunen medger fel och hyser god förhoppning om att de ska ta sitt ansvar. Men kommer vi inte överens stämmer vi kommunen.

Att kommunen skulle medge eller begått fel tillbakavisas även av Sara Helmersson, biträdande bygg- och miljöchef.

Där har vi helt olika uppfattning. Utredningskravet ligger på exploatören. När vi fick ansökan om antagande av planen bad vi om en utredning gällande markförorening. Vi fick ett svar och sedan kan vi ju se att provresultaten visade något helt annat.

Inte heller Per Nilsson anser att det är kommunen som ska betala saningskostnaderna.

Det åligger exploatören. Men om man anser att kommunen uppträtt försumligt går det inte att utesluta en civilrättslig process, men det är i sådana fall utanför detta ärende, säger han.

Mer läsning

Annons