Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hallstaviks infart får en ansiktslyftning

Den 20-åriga visionen att göra infarten över Skärstabron in till Hallstavik förskönad, blir verklighet nästa år.
Broräcket ska målas grönt och bron ska få en parkliknande karaktär med en lägre belysning och många blom-
urnor sommartid.

Annons

Hallstavikbor har i många år krävt att infarten över Skärstabron till Hallstavik ska rutsas upp.

Ett program i syfte att försköna Hallstavik togs fram av kommunen i början på 90-talet.

Man började med att försköna Uppsalavägen mellan Tulkavägen och rondellen.

Centrumtorget fick en ansiktslyftning. Den grå muren på torget revs och ersattes med en fontän och parkbänkar.

 Det har varit stiltje sedan dess och kommunen har bytt regim. Det har varit lågkonjuktur och man har prioriterat andra saker, säger Örjan Asplund, som berättar att nu skjuter arbetet med visionen fart igen och denna gång med Skärstabron.

Kommunen har nu anslagit fyra miljoner kronor och i vår ska arbetet påbörjas.

Brokänslan förstärkas

Målsättningen är att brokänslan ska förstärkas.

 Det ska bli betydligt mer genomtänkt än idag. Bron får en mer parkliknande atmosfär med 12 lägre belysningssstoplar och blomurnor, säger stadsträdgårdsmästaren Örjan Asplund.

 Vi bygger också en portal med grindstolpar i form av pappersvalsar i miniatyr. De ska återknyta till pappersbruket. Refugen ska vara kvar men ytor ska beläggas med små gatsten så att vi får flera ytor som skapar rum, säger Örjan Asplund.

Den stora gatubelysningen över bron ska behållas.

Det befintliga broräcket ska också vara kvar, men målas om.

Räcket ska målas i parkgrönt. Det är osäkert om vi måste montera ner räcket. Går det att måla på plats, så blir ju kostnaderna lägre, säger Asplund.

Marken under bron ägs av kommunen och pappersbruket.

Sikten in mot Hallstavik skymdes och här avverkades för några år sedan. I dag har det vuxit upp igen.

Det vore bra om vi kunde få kontinuitet i det här arbetet och undvika att det växer igen.

Vattenspegel i visionen

Visionen för Skärstabron innehåller också en vattenspegel med kaj och hamn med plats för båtar.

Den satsningen kräver att man schaktar och muddrar i området, men satsningen lär dröja.

Satsningen är både omfattande och kostsam, men det är ju inte uteslutet att den blir av i framtiden.

Mer läsning

Annons