Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förbättrad kvalité på äldrevården

Nästan alla särskilda boenden för äldre i Norrtälje kommun har förbättrat kvaliteten på vården under förra året.
Allra bäst har Mosebackehemmet i Norrtälje lyckats.
Där visar betygssättningen på full pott.

Annons

I två år har Tiohundranämndens medicinskt ansvariga sjuksköterska Annette Karlsson gjort sin kvalitetsgranskning enligt en särskild metod, Qusta. Varje enhet har svarat på frågor inom 14 olika områden. Läkemedelshantering, trycksår, rehabilitering, hygien och vård i livets slutskede är några exempel.

För varje område har varje särskilt boende sedan fått en viss poäng.

Det är väldigt roligt att resultatet har blivit så bra, säger Annette Karlsson.

Hon understryker att det inte är meningen att olika boenden ska jämföras med varandra eftersom förutsättningarna kan vara så olika. Byggnadernas standard kan vara något som påverkar möjligheterna att uppfylla alla krav när det gäller hygien.

När en del hus byggdes fanns till exempel inte antibiotikaresistenta bakterier.

De här är några av punkterna som finns med i redovisningen av kvalitetsgranskningen:

*Demensvården behöver utvecklas. Personalen har inte tillräcklig utbildning och det finns för få demensplatser.

*Kosten för de äldre måste förbättras. I dag är det svårt att förebygga eller behandla undernäring, oftast ges färdiga ”näringspreparat” när undernäring redan uppstått.

*Kontakten med läkare har blivit bättre i de flesta äldreboendena. Det finns också fler läkare som är specialiserade på de äldres sjukdomar (geriatriker) och fler sjuksköterskor med kusnkaper om demens.

*Många avvikelser för hanteringen av läkemedel har rapporterats in. Fel och brister uppstår ofta i samband med att ansvaret delegerats.

*Stora förbättringar har skett för vård i livets slutskede. Det ska bland annat vara möjligt att vara kvar och avsluta livet i sitt eget hem.

Här är listan:

Särskilda boenden                    Måluppfyllelse i procent 

                                                         2007           2008

Kristinagården, Hallstavik           73               88

August Jansgården, Hallstavik  71               87

Elmstagården, Älmsta                75                83

ROS 1, Norrtälje                           67                83

Utsikten, Norrtälje                        62                87

ROS 2, Norrtälje                           55                84

Bergshyddan, Rimbo                  82                92

Birgittagården, Rimbo                 80                90

Vallby Hage, Rimbo                     87                90

Rosenlundsgården, Bergsh.     72                83

Ängsgården, Norrtälje                 80                94

Översten, Norrtälje                       72                89

Blidösundsgården, Blidö            66                91

Grind, Norrtälje                             75                87

Eneberg, Norrtälje                       78                90

Mjölnaren, Norrtälje                     93                92

Mosebacke, Norrtälje                  94              100

Nysättrahemmet, Nysättra         94                 78

Vårdbo, Norrtälje                          80                82

Mer läsning

Annons