Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fel tid för höjda studiemedel

När alliansregeringen var ny fick den hård kritik för att dess förslag ofta var illa förberedda, och fick arbetas om flera gånger. Kritikerna menade att regeringen borde tillsatt fler utredningar, för att på så sätt få frågorna ordentligt genomlysta.

Annons

Och visst finns det fördelar med utredningar. Men det finns också nackdelar. Till exempel kan förhållandena ha förändrats totalt under den tid utredningen arbetat, vilket gjort utredningen omodern redan när den läggs fram.

I går kom ett bra exempel på detta. När den Studiesociala kommittén tillsattes i slutet av 2007 var det högkonjunktur och stora överskott i statsbudgeten. Då fanns det pengar att förbättra de studerandes ekonomiska situation, samtidigt som det fanns ett stort sug efter högskoleutbildade och det därför ansågs som viktigt att öka genomströmningen på högskolan, det vill säga att få de studerande att ta sin examen så fort som möjligt.

I dag är läget helt annorlunda. I dag är det lågkonjunktur, stora budgetunderskott och ökande arbetslöshet. I dag finns inga pengar till höjda studiemedel, och ingen större anledning för staten att få studenterna att ta sin examen snabbare.

Direktiven för den Studiesociala kommittén har dock inte förändrats sedan 2007. Det gör att förslagen ligger helt fel i tiden. Någon höjning av studiemedlen med 400 kronor i månaden har staten inte råd med, även om studenterna verkligen skulle behöva en sådan höjning. Att sänka studenternas bostadsbidrag är inte lämpligt i dagens ekonomiska läge. Och att minska den tid man kan få studiemedel för att öka genomströmningen på högskolan känns inte helt nödvändigt just nu. Det enda förslaget som går att genomföra i dagsläget är att höja fribeloppet, det vill säga hur mycket en heltidsstuderande får tjäna innan studiebidraget minskar. Detta belopp är alldeles för lågt i dag.

Men förhoppningsvis har utredningen trots detta inte gjort sitt jobb förgäves. Även om det inte finns pengar för att höja studiemedlen med 400 kronor omedelbart, så borde man kunna höja dem på några års sikt. Och utredningen innehåller också flera mindre omfattande förslag som enkelt kan genomföras, till exempel att betala ut studiemedlen månadsvis i stället för var fjärde vecka, som i dag.

Däremot bör regeringen ligga lågt med förslaget att korta den tid det går att få studiemedel. Frågan är om det inte finns andra metoder för att förbättra genomströmningen på högskolan som är mer effektiva, till exempel att förändra undervisningen. Frågan är också om dagens genomströmning verkligen är ett så stort problem som regeringen verkar tro.

Här gäller det verkligen för regeringen att inte göra fel. Det kan därför vara lämpligt med en egen utredning.

Mer läsning

Annons