Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Enheten köper in allt från blöjor till brandbilar

Norrtälje kommun har en särskild enhet som arbetar med upphandlingar.
–  Vi köper in allt från blöjor till brandbilar, berättar Olle Andersson, en av tre vid enheten.
Ytterligare en tjänst är på väg.

Annons

NORRTÄLJE

 Det är en strategisk funktion som det är viktigt att vi har ordentligt bemannad, säger kommunalrådet Kjell Jansson (m).

Under en treårsperiod passerar ungefär 200 nya avtal genom upphandlingsenheten. Flera olika upphandlingar är på gång samtidigt.

Förfarandet är likartat.

Att ett gammalt avtal går ut kan vara en signal att sätta igång arbetet. I förstudien ingår bland annat att gå igenom den tidigare uppgörelsen och att höra efter om leverantören skött sig.

När det är dags att skapa ett förfrågningsunderlag bildas en referensgrupp där personer som arbetar i de olika verksamheterna deltar.

Vi är mer som projektledare, säger Olle Andersson.

I förfrågningsunderlaget är det viktigt att kommunen är noggrann. Här ska alla krav och förutsättningar finnas med. När underlaget väl blivit godkänt annonseras det ut i antingen minst 21 eller 40 dagar beroende på upphandlingens storlek.

Efter sista anbudsdagen sker öppning av anbuden under full sekretess.

Nästa steg är att gå igenom om anbudsgivarna är kvalificerade. De ska inte ha skatteskulder eller betalningsanmärkningar och företaget ska också uppfylla alla skallkrav som nämnts i upphandlingsunderlaget.

Så långt är det inte så vanligt att någon faller bort.

Gallringen sker i nästa steg; utvärderingen. Den kan gälla bara priset, men priset kan också vara kopplat till miljökrav eller krav på en särskild kvalitet. Poängbedömningen sker av personer i referensgruppen, ibland med upphandlarnas bistånd, ibland utan.

När bedömningen är klar ska vinnande anbud godkännas av politikerna och sedan skickas tilldelningsbesked och resultatrapport ut till anbudsgivarna.

Den som är missnöjd har tio dagar på sig att överklaga till länsrätten. Därefter kan avtalet skrivas under.

Hela proceduren kan ta mellan ett par månader och ett halvår.

 Tendensen är att upphandlingar blir allt större på grund av utökat samarbete med andra kommuner, säger Robert Beronius, jurist vid upphandlingsenheten.

Det gynnar oftast stora företag och gör att lokala firmor har svårt att konkurrera, samtidigt som politikerna gärna ser att kommunens egna företag får uppdragen. Ett alternativ är att dela upp upphandlingen i flera olika delar, till exempel en för Norrtälje, en för Rimbo och en för Hallstavik.

 Men man kan inte stycka upp hur mycket som helst. Och ju mer man styckar upp desto sämre pris kan det bli, säger Robert Beronius.

Stor osäkerhet om hur det ska gå till

STOCKHOLM

Osäkerheten i kommunerna om hur Lagen om offentlig upphandling ska tolkas är stor ännu efter tio år.

 Det ringer folk hela tiden, säger Ulf Palm, jurist vid Sveriges kommuner och landsting.

Han anser att lagen i grunden är bra, men alldeles för detaljerad med sina 200 paragrafer.

 Det blev så när EU kom in i bilden.

Det svenska lagrådet gillade inte alls upplägget utan hade hellre velat ha en ramlagstiftning.

En liten lättnad kan det dock bli på sikt. Den skulle kunna gälla upphandlingar för lägre summor, till exempel upp till 500 000 kronor. Konkurrensverket har fått i uppdrag att titta på möjliga förändringar.

Ulf Palm tror att antalet offentliga upphandlingar är ganska konstant. Det nya är att anbudsförfarandet inom vissa områden, som till exempel inom vården, ökat markant.

 Det finns också en tendens att kommunerna samordnar mer med gemensamma upphandlingar. Små kommuner förfogar inte alltid över den kompetens som krävs, det är viktigt att tjänstemännen kan regelverket.

Större upphandlingar gynnar i sin tur stora företag eftersom volymerna blir större.

Överprövningarna av hur Lagen om offentlig upphandling använts har trots allt minskat något.

 För ett par år sedan var det 1 500 ärenden per år, nu är man nere i 1 000. Men det är bara Sverige som har så många. I Danmark är det ett 20-30-tal varje år, säger Ulf Palm.

20-30 procent av överprövningarna leder till att de offentliga upphandlingarna blir underkända. Aktörerna i olika branscher är olika stridslystna.

 Det är hopplöst att upphandla livsmedel.

Där finns bara två leverantörer som klarar större uppdrag, Ica menu och Servera.

 Om det ena företaget vinner upphandlingen klagar det andra.

Detsamma gäller vid upphandling av kontorsmaskiner där Canon och Rank Xerox är stora.

 Det är vanligt att klagomålen gäller formella fel. 

Ann Sjöblom

[email protected]

Mer läsning

Annons