Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En idiotisk EU-regel borta

Svenska hagar är vackra. Inte minst här i Roslagen. Det kan alla se som följer Gottrörabonden Peter Gustafsson i ”Bonde söker fru” i TV4.
Svenska hagar och betesmarker är dessutom unika. I alla fall nästan. Inom EU är det bara Finland och Rumänien som har betesmarker där det finns träd. I övriga länder betar djuren på grässlätter.

Annons

Träden gör betesmarkerna vackrare, och de ökar också den biologiska mångfalden. Men träden har skapat problem för svenska bönder. De gör nämligen att svenska betesmarker faller utanför EU-normen.

Efter påtryckningar från EU införde därför Jordbruksverket i början av året en regel om att betesmarker högst får ha 50 träd per hektar för att få EU-stöd. Det här skapade givetvis stora bryderier bland svenska bönder. Många fällde värdefulla träd för att inte riskera att mista EU-stödet. Andra avstod från att söka.

Risken var stor för att svenska bönder skulle mista omkring 50 miljoner i EU-stöd. Från regeringens sida försökte man därför få EU att ändra dessa idiotiska regler. Man bjöd till exempel i somras hit EU:s jordbrukskommissionär Mariann Fischer Boel och lät henne vandra runt i en uppländsk beteshage.

Och det tycks ha hjälpt. I går fattade EU:s jordbruksministrar beslut om att slopa 50-trädsregeln. Istället får Jordbruksverket i uppdrag att hitta ett annat sätt att skilja stödberättigad betesmark från icke stödberättigad mark.

Slopandet av 50-trädsregeln ingick som en del av ministrarnas översyn av EU:s jordbrukspolitik, där de slog fast den jordbrukspolitik som skall gälla i EU fram till 2013. I stort innebar översynen att utvecklingen mot ett mer generellt gårdsstöd fortsätter, i stället för stöd till olika typer av grödor. Dessutom skall mer av stödet gå till landsbygdsutveckling i stället för till odling av mat.

Däremot innebar inte översynen att EU skall satsa mindre pengar på jordbrukstöd, men inte heller mer. Hur mycket pengar stödet skall omfatta bestäms också 2013.

Förhoppningsvis kommer då jordbruksstödet att minska mycket kraftigt, och bara utgöras av miljöstöd. I övrigt bör alla EU-stöd till jordbruket avskaffas, och marknaden gäller även för jordbruksprodukter.

Detta kan dock bara göras om inte vissa EU-länder ersätter de borttagna EU-stöden med egna jordbrukssubventioner. I så fall kommer bara en felaktig, men rättvis, stödpolitik att ersättas av en annan felaktig stödpolitik, som dessutom är orättvis.

EU införde en gemensam jordbrukspolitik för att lösa den matbrist som då fanns. Den frågan är löst sedan många år. Det är därför pinsamt att EU fortfarande 2008 har en gemensam jordbrukspolitik, och kommer att ha detta minst fem år till. Men sedan är det förhoppningvis slut.

Mer läsning

Annons