Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dyrt med psykvård av unga

En stor del av socialnämndens underskott består av ökade kostnader för psykiatrisk vård och placeringar av barn och unga på vårdhem. Kostnader som Tiohundraförvaltningen i vissa fall borde stå för, anser nämnden.

Annons

Det är en av de stora orsakerna till underskottet och det rör sig om åtskilliga miljoner kronor, säger socialnämndens ordförande Åke Malmström (kd). 

Socialnämnden och Tiohundranämnden är inte alltid överens om vem som ska bära ansvaret för vissa kostnader.

Många gånger får vår förvaltning ta hand om fall som egentligen borde ha skötts av Tiohundraförvaltningen, eftersom de har en kompetens vad gäller till exempel barnpsykiatri som vi saknar, säger Åke Malmström. 

Att den oenighet som stundtals råder mellan socialnämnden och Tiohundranämnden måste lösas, framgår också av den rapport om socialförvaltningens arbete som kom i somras, och som utfördes av oberoende konsulter på uppdrag av kommunledningen.

Vi för just nu diskussioner med Tiohundra för att komma till rätta med hur den ekonomiska fördelningen ska se ut och hur vårt samarbete ska förbättras. Vi har kommit en god bit på väg, säger Åke Malmström. 

Enligt konsultrapporten rör det sig om kostnader på omkring tio miljoner kronor som enligt socialförvaltningen i stället borde ligga på förvaltningen för Tiohundra. 

Konsulterna kom också fram till att socialtjänstförvaltningen i Norrtälje kommun fungerar väl, och att förvaltningen har låga kostnader jämfört med andra kommuner. Men det finns saker som kan förbättras. Samordningsvinster av olika slag kan göras, genom att se över de likartade verksamheter som finns.

Men det är inte där de stora pengarna finns att hämta, för att komma tillrätta med underskottet. Vi är redan en så pass slimmad förvaltning och våra tjänstemän ser redan i dag hela tiden över vilka typer av besparingar som kan göras, de vänder på varenda sten, säger Åke Malmström. 

Den viktigaste förklaringen till underskottet står att finna på annat håll. Till stor del beror det på att de dyra vårdplaceringarna, av bland annat barn och unga, har ökat i så pass stor utsträckning. 

Enbart under de gångna sommarmånaderna ökade kostnaderna för dessa placeringar med 18 procent, enligt Åke Malmström.

Det är det som oroar mig mest just nu, det är där kostnaderna springer iväg. Och det beror inte på att vi alltför lättvindigt beviljar vård av detta slag. Dessa beslut har alltid föregåtts av mycket välgrundade ställningstaganden, säger Åke Malmström.

Socialnämndens underskott beräknas landa på 20,5 miljoner kronor, enligt de prognoser som gjordes i juli. 

Helena Nordenberg

[email protected]

Mer läsning

Annons