Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Därför kör yrkesförare farligt

Många yrkesförare kör för fort för att de upplever att det ger dem fördelar. Dessutom är beteendet accepterat bland arbetskamrater. Men att bara skylla på förarna är fel, åtminstone om man ska tro en ny studie från VTI.

Annons

Att yrkesförare ofta kör mer riskfyllt än vanliga privatbilister finns det många studier som visar. Men varför är det så här?

Psykologen och forskaren Sonja Forward vid VTI har försökt att ge ett svar. Hon har genomfört djupintervjuer med branschföreträdare och chaufförer och dessutom genomfört en större enkätstudie bland förare. 

- I grund och botten skiljer sig inte yrkesförarna så mycket från vanliga bilister i sin attityd. Många kör för fort med vilje, de upplever det som något positivt. De kommer fram fortare och upplever inte att det är farligt eller att risken att bli tagen av polisen som särskilt stor, säger hon.

- Men det som är ganska tydligt i min undersökning är att det ofta finns kultur på företagen där det är accepterat att köra för fort. När både man själv och ens arbetskamrater, och enstaka fall även företaget man arbetar för, har en positiv attityd till att köra för fort så innebär det så klart att det är lätt hänt. 

Yrkesförarna fick bland annat enkätfrågan om de hade för avsikt att köra mellan 15 och 20 km för fort inom de närmaste tre veckorna.

- Eftersom yrkesförarna ständigt är ute på vägnätet innebär även enstaka fortkörningar en trafikfara. Eftersom många yrkesförare dessutom kör tunga fordon så är det inte svårt att se vilka konsekvenser beteendet får för trafiksäkerheten, säger Forward. 

Men hon tycker inte att man bara kan skylla på förarnas attityder. De måste visserligen förändras - men det måste ske genom att transportföretagen tar ett större ansvar. Nästan alla transportföretag har i dag en trafiksäkerhetspolicy som säger att förarna ska hålla hastighetsgränserna och använda bilbälte.

- Men det räcker inte med en policy. Om det inte finns någon uppföljning så blir policyn bara ett papper utan mening. Företagen måste se till att frågan diskuteras och dessutom följa upp så att policyn hålls. 

Flera av förarna som Forward intervjuade menade att en orsak till att de ofta kör för fort är konkurrensen. Forward tycker inte att den förklarar allt, men ser allvarligt på situationen.

- Både transportföretagen och den som köper transporten måste ta sitt ansvar. Det man köper måste ju vara rimligt, det transportarbete man köper måste kunna utföras lagligt. 

- En förare jag talade med berättade att hans företag lovat att köra mellan Luleå och Stockholm med en snitthastighet på 70 km i timman. Det är inte möjligt att göra. Resultatet av den typen av avtal blir att förare skriver upp lastning och lossning som vilopaus. 

Thomas Arnroth/TT Spektra  [email protected]

Fotnot: Hela studien, Yrkesförares syn på regelefterlevnad i trafiken, finns att ladda ner på www.vti.se.

Trafikbrott bland yrkesförare Så många har blivit dömda för trafikbrott i tjänsten:

Buss 22%

Taxi 55%

Budbil 60%

Tunga fordon 46%

Så många har varit inblandade i en eller flera trafikolyckor i tjänsten:

Buss 45%

Taxi 50%

Budbil 28%

Tunga fordon 25%

Fotnot: Förarna som deltog i studien är relativt erfarna och har i snitt arbetat 17 år i yrket.

Utan bilbälte Yrkesförarna är betydligt sämre än privatbilister på att använda bilbälte. Sämst är förare av tunga fordon som ofta anser att de sitter säkert utan bälte.

12 procent av yrkesförarna hade inte för avsikt att använda bilbälte utanför tätort medan 25 procent inte tänkte använda det inne i tätorten.

Ungefär hälften av de tillfrågade uppgav att de låtit bli att använda bilbältet någon enstaka gång. 

Källa: TT Spektra

Mer läsning

Annons