Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bygget förenar församlingarna

Rådmansö och Frötuna församlingar kan bli nya delar i Norrtälje församling.
Förslaget kommer från stiftet i Uppsala och hänger bland annat ihop med den omstridda satsningen på att bygga ett nytt församlingshem i Frötuna.

Annons

Bygget blir dyrt och kommer att försämra ekonomin för Rådmansö och Frötuna pastorat, säger Willy Hagel, struktur- och kyrkovalshandläggare vid Uppsala stift.

De två församlingarnas ekonomi är ett av skälen till att en sammanslagning kan bli aktuell. Norrtälje stads expansion är ett annat skäl. Flygfältsområdet har redan tidigare bytt församling från Frötuna till Norrtälje och samma förändringar kan bli aktuella för Björnöområdet när byggandet där tar fart. 

Tanken är att sammanslagningen av Rådmansö, Frötuna och Norrtälje-Malsta församlingar ska genomföras den första januari 2010. Just nu är förslaget ute på remiss. Remisstiden går ut den sista oktober och stiftsstyrelsen ska sedan ta sitt beslut i mitten av december. Den nya församlingen föreslås få namnet Norrtälje församling. 

De lokala kyrkopolitikerna har ännu inte diskuterat färdigt.

Man kan utgå från att det kommer att bli större och mer rationella enheter på sikt, säger Lars Kilander, ordförande i Rådmansö-Frötuna kyrkofullmäktige.

Samtidigt finns en viss tveksamhet. Vi är ju landsortsförsamlingar som ska slås ihop med en stadsförsamling och man brukar undvika att blanda på det sättet. 

Anders Skagerström, kyrkoherde på Rådmansö, är också i grunden positiv.

En gemensam administration är bra och sammanslagningen tryggar ekonomin. Det är på något sätt räddningen.

Samtidigt är han rädd att en del av engagemanget försvinner eftersom förändringen innebär att det efter nästa kyrkoval kan finnas färre kyrkopolitiker.

Men man skulle under åtminstone en övergångsperiod kunna behålla kyrkoråden i Frötuna och Rådmansö. 

Bygget av församlingshemmet i Frötuna går inte att stoppa för att slippa en sammanslagning.

Och både Lars Kilander och Anders Skagerström tror att förändringen kan innebära att de olika församlingarna kan hitta nya nischer.

Kyrkan i Frötuna passar för bröllop och begravningar, menar Lars Kilander och Anders Skagerström hoppas att Rådmansö ska få bli något av en experimentverkstad där utbudet av kyrkoanknutna aktiviteter förändras. 

Ann Sjöblom

[email protected]

Byggethar varit på gång länge

Bygget av ett nytt församlingshem i Frötuna har varit aktuellt i många år eftersom det gamla är i dåligt skick och har setts som ett provisorium.

Samtidigt har starka protester hörts från Rådmansö församling, som delar pastorat med Frötuna. Rådmansöborna har varnat för att bygget kan bli så dyrt att det går ut över församlingarnas verksamhet.

För ett år sedan tog kyrkofullmäktige i alla fall beslutet att fullfölja byggplanerna. Nu är bygget i gång även om arbetet står stilla under semestrarna.

Mer läsning

Annons