Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brist på demokratiskt system drabbar minoritet

Man kan lätt förledas i tro att den borgerliga kommunledningens hållning vad gäller utgifterna för socialtjänsten bottnar i okunskap och inkompetens. Man kan undra om de känner till de faktiska förhållandena i den typ av verklighet de sällan besöker, det vill säga den som befolkas av medborgare som av olika anledningar saknar förmåga eller resurser att själva skapa en tillvaro som präglas av relativ lycka och välfungerande. Man kan tro att de inte förstår nödvändigheten i att ha en flexibel budget i en verksamhet som är föränderlig av sin natur.

Annons

Särskilt lockande blir inkompetensförklaringen när man läser att Göran Pettersson vid upprepade tillfällen konstruerar ett kausalt samband mellan låg arbetslöshet och lägre kostnader för socialtjänst. Då kan man tro att vederbörande inte förstår att socialtjänsten bär andra kostnader än de för ekonomiskt stöd till arbetslösa.

Jag vill dock flagga för en alternativ förklaring till kommunledningens ställningstagande. Jag tror att man varken är inkompetent eller okunnig. Jag lever i övertygelsen att man grundar sin hållning på en genomtänkt och välplanerad strategi som bottnar i en speciell syn på kommunens innevånare.

Mitt antagande är att den människosynen står på följande fundament:- Individer som är lata kommer att likt fågelungar gapa efter att resurser körs ner i halsen på dem

- Individer som får resurser kommer alltid att vilja ha mer

- Individer som till synes inte bidrar till vårt gemensamma välstånd är tärande och bör hållas kort

- Individer som har problem överdriver dessa för att få mer resurser

- Individerna som gör dessa överdrifter duperar socialtjänsten som inte är kompetent nog att skilja mellan verkliga och påhittade behov

Om man har denna grundsyn på kommunens innevånare så följer med logisk nödvändighet det resonemang som förs. Det blir då inte konstigt eller obegripligt.

Med detta vill jag inte anklaga vare sig Pettersson eller Kjell Jansson för att ha en ”felaktig” människosyn. Det ligger i ett fritt samhälles natur att vi tillåts tycka olika på den punkten. Det är inte heller så att de på något sätt är ensamma om denna dystra bild av människan. Tillräckligt många delar den för att de i en demokratisk process skall ha blivit valda.

Jag ser istället den uppkomna situationen som ett utslag av en brist i det demokratiska systemet, en brist vars konsekvens är att en majoritet har mandat att fatta beslut som drabbar en minoritet. I det lilla formatet kan således sex personer besluta att de övriga fyra ska lämna över sina tillgångar till majoriteten.

Nu har vi ju gudbevars ett regelsystem, i detta fall socialtjänstlagen, som skall förhindra detta. Huruvida den följs eller inte får väl högre instans pröva om tillfälle ges. Mina juridiska kunskaper, eller snarare brist på sådana, förhindrar mig att avgöra om en sådan prövning överhuvudtaget är möjligt.

Uppenbart är dock att Göran Pettersson sitter lugnt i visshet om att man kan kombinera det anmodade korta kopplet med lagens text att ”Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.” (socialtjänstlagen 2:2). Jag kan bara se det som att vederbörande anser att socialnämnden kastat ut pengar på folk som inte behöver hjälp och vidare att de som är satta att prioritera och bedöma, personalen på socialkontoret, inte har förmågan att skilja mellan slöfockar och människor i faktiskt behov av hjälp.

Mitt förslag är att kommunledningen tar på sig tänkarluvorna och ser om man kan finna lämpligare utgiftsposter att skära ner i.

Mer läsning

Annons