Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Beslut om en halv mijard skulle hastas igenom

Annons

Hur går det egentligen till när viktiga beslut fattas av Norrtäljes politiker?

Det kan man många gånger undra, men frågan känns särskilt aktuell när nu en vattenledning från Vallentuna till Nånö diskuteras, det så kallade Norrvattenprojektet. Kostnaden är cirka en halv miljard kronor, varav kommunen ska stå för cirka 420 miljoner.

Ett jätteprojekt, alltså. Man borde då kunna vänta sig att politikerna i kommunstyrelse och fullmäktige i god tid förses med ett gediget underlag där alla för- och nackdelar, liksom möjliga alternativ, är grundligt utredda.

Men så går det inte till i Norrtälje. Här fick i stället kommunstyrelsen inför sitt möte den 24 november en dryg vecka på sig att sätta sig in i ärendet.

Å andra sidan kan man säga att det inte krävde så stor ansträngning, för underlaget bestod av förutom själva avtalsförslaget på tio sidor en bakgrundsredovisning på nio sidor som i stort sett beskriver vad förslaget går ut på och varför kommunstyrelsen måste säga ja.

Här finns för all del också en utredning av kostnaderna för Norrvattenprojektet jämfört med alternativet: ökat uttag av vatten från Erken tillsammans med kontinuerliga utbyggnader och upprustningar av vattenverket i Nånö med tillhörande ledningar. Skillnaden sägs vara försumbar i 40 år, varefter Nånöalternativet blir mycket dyrare eftersom det fortsätter att kosta pengar medan Norrvattenledningen är betald.

Utredningen är på sex sidor och förefaller vara gjord av kommunens ledningskontor och inte, som man hade kunnat vänta sig, av en extern konsult. Detsamma gäller den tresidiga analysen av risker, möjligheter och känsligheter. Andra aspekter än de ekonomiska berörs knappast alls.

Man kan tycka att ett så stort projekt som detta kunde förtjäna åtminstone ett heldagsseminarium med alla berörda politiker och en rad experter (på annat än ekonomi). Men som sagt: inte i Norrtälje.

Lyckligtvis såg dock politiker med civilkurage till att ärendet avfördes från kommunstyrelsens dagordning den 24 november. Projektet är ju därför inte mindre aktuellt; det betyder bara att politikerna utanför den allra innersta kretsen har fått lite mer tid på sig att undersöka saken. Till exempel att sätta sig in i själva avtalet, en sak som kräver juridisk och teknisk expertis och som är för viktig för att bara överlåtas åt kommunens ledningskontor.

Frånsett det otillständiga tillvägagångssättet i syfte att snabbt driva igenom detta oerhört viktiga beslut kan man invända mot själva idén. Det skulle dock föra för långt att göra det här; till den saken vill vi återkomma. För tillfället nöjer vi oss med att peka på det som utan närmare kommentar sägs i riskanalysen om ”risken att inflyttningen inte blir så stor som befolkningsprognoserna visar”. Det underlag som projektet bygger på är att kommunbefolkningen fram till 2030 ska öka från 55 000 till 80 000. Med tanke på att den genomsnittliga ökningen sedan år 2000 har varit cirka 375 personer per år ter sig den prognosen minst sagt märklig.

Dessutom uppgavs kostnaderna för projektet förra hösten sedan till 410 miljoner; på ett år har de alltså stigit med 22 procent!

Det ska bli intressant att se med vilket ansvarstagande våra beslutsfattande politiker kommer att hantera den här frågan. I de papper vi har sett finns ingenting som tyder på att det skulle vara särskilt bråttom, så det borde finnas tid för ingående studier. De behövs.

Mats Dannewitz Linder,

Ingrid Landin

Bridget Wedberg

Mer läsning

Annons