Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Båttrafik smutsar ner luft och vatten

Skorstensröken från det nyinsatta fartyget Rosella oroar Kapellskärsbor och kustbevakning.
– Man undrar ju vad hon körs på då det fullständigt bolmar ut svart rök, säger Anngret Andersson, som driver konferensanläggning på Söderarm.

Annons

Fartyget Rosella byggdes för 28 år sedan.Under den senaste månaden har hon trafikerat farvattnen mellan Kapellskär och Mariehamn.

Sex gånger om dagen passerar hon Anngret Anderssons konferensanläggning på Söderarm och lämnar en dimma av rök efter sig.

Vi ser att hon kommer redan innan hon dyker upp, det syns på den gulsvarta färgen på himlen, säger hon.

Även kustbevakningen har lagt märke till den rök som Rosella bildar och har därför anmält henne till Sjöfartsverket.

Vi gör regelbundna inspektioner på fartygen men när vi får in samtal som nu så kan det förstås bli aktuellt att göra ytterligare ansträngningar, säger Klas Jungmar, samordnare för miljöfrågor på sjöfartsverket. 

Under en inspektion kontrollerar man oljans svavelhalt och maskinernas underhåll. Enligt Tony Öhman, som är direktör på Viking lines tekniska sektion så beror de svarta rökmolnen på förhållandet mellan bränsle och luft i motorerna.

I startögonblicket får motorn för lite luft och då bildas också de rökpuffar som syns vid skorstenen. Vi gör justeringar hela tiden men det tar tid att ordna. Rosella fyller de krav som finns i miljöpolicyn och ingen inspektion bör därför vara nödvändig. 

Enligt Anngret Andersson rör det sig dock inte om några rökpuffar utan om en större avgasbildning.

Det går cirka 70 färjor här utanför dagligen, men ingen rök liknar Rosellas, säger hon.

Rökmolnen från de olika fartygen färdas med vinden. Därför drabbas inte bara de kustnära boende utan även dem som bor inåt landet.

Rökmolnen stiger som ur en fabriksskorsten. Uppe bland molnen färdas sedan partiklar, kväve och svavel ett antal kilometer innan de faller till marken. Så det här är inget lokalt problem, säger Bertil Arvidsson, senior advisor på Svenska Redareföreningen.

Lina Jonsson 

[email protected]

Avloppsvatten går rakt ut i Östersjön

Trots påtryckningar fortsätter de flesta stora kryssningsbolagen att låta sina fartyg spola ut sitt orenade avloppsvatten i den redan övergödda Östersjön.

Rakt ut i sjön går bajset från de stora kryssningsfartygen.

De lockar turisterna hit för att titta på ett av världens vackraste havsområden med unik miljö, men tar enligt enligt Världsnaturfonden (WWF) inget ansvar för ta hand om den miljö som visas upp. 

Det handlar om hundratals fartyg som producerar tusentals ton avloppsvatten om året.

Det finns inga förbud mot att spola ut avloppsvattnet så länge fartygen är tolv sjömil från land, men WWF menar att aktörerna har ett moraliskt ansvar.

Under förra året fick man linjerederierna, som bara trafikerar Östersjön, till exempel Eckerölinjen, att självmant ta itu med frågan.

Men de stora kryssningsfartygen vill inte gå med på någon sådan frivillig uppgörelse.

Det är allvarligt att kryssningsfartygen inte tar hand om sina utsläpp på ett ansvarsfullt sätt. I synnerhet då de är beroende av Östersjöns unika skönhet för att locka resenärer, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare för WWF Sverige. 

De cirka 300 stora kryssningsfartyg som besöker oss släpper enligt WWF ut 113 ton kväve och 38 ton fosfor.

Utsläppen spär på andra stora utsläpp och bidrar till övergödningen av Östersjön. Därmed bidrar de också till algblomningen som varje år drabbar havet.

-Även om mängden näringsämnen från de här utsläppen är liten jämfört med till exempel jordbrukets utsläpp, har de en lokal betydelse eftersom orenat vatten från fartyg ofta släpps ut i begränsade områden längs större leder, säger Lasse Gustavsson. 

Anders Lignell

[email protected]

Kryssningsfartygens utsläpp

Årligen används 1,6 miljard liter gråvatten (disk- och duschvatten) och merparten hamnar i havet. Fartygens toaletter spolas dessutom över 100 miljoner gånger per år och även en del av detta svartvatten (avloppsvatten) släpps direkt ut i havet. En passagerare producerar i genomsnitt 190 liter grå- och svartvatten per dag. Gråvatten är all disk, tvätt och duschvatten medan svartvatten är toalettvatten.

Följande färjerederier har skrivit på WWFs krav:

Birka Line (Finland)

Bornholmstrafiken (Danmark)

Colorline (Norge)

Eckerö Line (Finland)

Molslinien (Danmark)

Nordic Jetline (Finland)

Rederi AB Gotland och Destination Gotland (Sverige)

Seawind Line (Finland)

Tallink (Estland)

Tallink-Silja Line (Finland)

Viking Line ABP (Finland)

WWF uppmanar fartyg att underteckna 

WWF uppmanar kryssningsfartyg och färjor som trafikerar Östersjön att underteckna WWFs ”Statement of Commitment” och därmed frivilligt förbinda sig att stoppa alla utsläpp av avfallsvatten till haven samt intyga att avfall antingen är ordentligt renat ombord eller lämnas till reningsanläggningar i hamn.

Mer läsning

Annons