Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Argumenten för att lägga ner Flygskolan håller inte

Barnombudsmannen riktade nyligen skarp kritik mot kommunerna för att de sällan eller aldrig tar hänsyn till barnen. Vi anser att vid en omorganisation av skolorna måste man fästa stor vikt vid barnens behov och önskemål.

Annons

Vi är djupt oroliga för att många elever tar allvarlig skada av att tvingas bryta upp från en trygg skolmiljö, med sammanhållna syskongrupper, geografisk närhet och kontinuitet.

Om vi vill att mindre orter inom kommunen ska kunna utvecklas och locka till sig nyinflyttning, är förekomsten av skola ett grundläggande villkor. Även inom kommunens tätorter är det viktigt att det finns en geografisk spridning, såsom det i dag finns i Hallstavik, Rimbo och Norrtälje. Detta skulle allvarligt rubbas vid en nedläggning av Flygskolan, då södra delen av staden skulle stå utan skola, det vill säga Flygfältet, Bolka och Görla.

Fram till dess att en ny skola byggs i södra delen av Norrtälje stad, anser vi att Flygskolan ska finnas kvar. Fastighetsägaren är positiv till fortsatt skolverksamhet i lokalerna även efter 2011. Kontrakt samt planändringar kan då justeras, om viljan finns.

Flygskolan är en skola ”mitt i byn”, nära flera bostadsområden. Skolan kom till som ett provisorium, men är i dag efter 15 år och flera ombyggnationer en väl fungerande skola.

Dessutom är det viktigt att bevara Flygskolans kompetens. Kommunens skolor har olika spetskompetenser, vilka formats av olika omständigheter och behov. Dessa tar lång tid att bygga upp, men kan snabbt raseras.

I Flygskolan går elever med skiftande skolförutsättningar. Vissa är mycket studiemotiverade. Flera elever har trasslig bakgrund. Många elever kommer från andra länder. Vid skolan finns den Internationella klassen, som tar emot nyanlända flyktingar och andra invandrare. Gemensamt för de flesta elever och deras familjer, är en stark vi-känsla med skolan som byggts upp under lång tid genom nära samarbete.

Det har hävdats att Flygskolan har svaga studieresultat. Vad det gäller behörighet till gymnasiet, enligt resultat 2007, ligger Flygskolan trea bland de kommunala skolorna och sexa bland samtliga. Att jämföra betygsresultat är dock inte relevant, om man inte samtidigt redovisar skolornas olika förutsättningar. Liksom alla andra skolor arbetar vi självklart ständigt för att höja skolans betygsresultat.

Flygskolan har ett starkt internationellt engagemang med många nätverk och skolutbyten. Skolverket och EU, liksom Norrtälje kommun och Roslagens Sparbank, stöder några nu pågående projekt som sträcker sig flera år framåt i tiden. Dessa projekt har förankrats och bearbetats under flera år och är under stark utveckling.

Vi menar också att det skulle innebära en ökad ekonomisk kostnad att lägga ner Flygskolan. Enligt barn- och skolförvaltningen kommer det att saknas 150 elevplatser redan 2013. Då måste, enligt planerna, utbyggnaden av Kvisthamra och Frötuna skolor vara klar. Hyran för Flygskolan är totalt cirka 3,3 miljoner, vilket innebär att kommunen hinner spara drygt 13 miljoner under fyra läsår. Kostnaderna för 150 nya elevplatser som då ska ersätta Flygskolan kommer med all sannolikhet att vida överstiga nämnda besparing.

De pedagogiska vinsterna med skolomorganisationen är definitivt inte självklara. Ekonomiskt skulle kommunen knappast tjäna på det. Regionalpolitiskt vore det en smärre katastrof.

Vi är båda lärare vid Flygskolan. Det är med stolthet vi kämpar för vår skola och våra elever.

Vi saknar en djupgående konsekvensanalys, en seriös ekonomisk redovisning för en skolomorganisation och en genomtänkt plan i alla led vid en eventuell flytt. De förslag till flytt som hittills presenterats, omöjliggör Flygskolans fortsatta verksamhet med dess arbetsformer och skolanda.

Vi anser att de argument som hittills presenterats för en nedläggning av Flygskolan inte är tillräckliga som grund för att utplåna en väl fungerande verksamhet. Rätta oss om vi har fel!

Mer läsning

Annons