Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Arbetslösheten får inte bita sig fast vid höga nivåer

Världen befinner sig i en djup kris. Inriktningen i alliansregeringens politik är tydlig. Vi ska dämpa krisens effekter, säkra de offentliga finanserna, värna välfärden samt förhindra att arbetslösheten biter sig fast på höga nivåer.

Annons

Regeringen presenterade redan i samband med höstens budgetproposition flera offensiva åtgärder i form av såväl skattelättnader som utbildnings-, infrastruktur- och välfärdssatsningar för att motverka krisen. Under hösten och vintern har ytterligare åtgärder föreslagits för att motverka nedgången. Arbetsmarknadspolitiken har byggts ut med inriktningen att framför allt förhindra att korttidsarbetslösa blir långtidsarbetslösa. Fokus har också varit att fortsätta arbetet med att underlätta för grupper som ofta har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden.

Totalt satsar regeringen under 2009 cirka 45 miljarder kronor. Det motsvarar 1,5 procent av BNP och överstiger klart EU:s rekommendation på 1,2 procent av BNP. För 2010 uppgår satsningarna till 60 miljarder kronor, vilket motsvarar två procent av BNP.

Kommunsektorn är en central del av den svenska välfärden med ansvar inom vård, skola och omsorg. Med extra resurser ger regeringen stöd till kommuner och landsting så att dessa bättre kan klara sina åtaganden mot medborgarna för den grundläggande välfärden, utan att behöva höja skatten eller genomföra personalneddragningar.

Bidragen till kommunsektorn ökas därför med 17 miljarder kronor under åren 2010-2012. Tillsammans med andra åtgärder, som sänkt arbetsgivaravgift och välfärdssatsningar, får kommunerna totalt ett tillskott på 28 miljarder kronor, jämfört med 2006 års nivå. Samtidigt måste kommuner och landsting stärka utgiftskontrollen och tillvarata alla möjligheter att effektivisera verksamheten.

I lågkonjunktur värnas arbetslinjen genom aktiv arbetsmarknadspolitik. Det arbetsmarknadspolitiken kan bidra med, för att förhindra att arbetslösheten biter sig fast, är trygghet under omställning, att upprätthålla motivationen att söka arbete och att uppmuntra yrkesmässig och geografisk rörlighet.

Förut har arbetsmarknadspolitiken ofta inneburit en rundgång i systemen och tjänat som medel för att kvalificering för en ny a-kasseperiod. Det blev därmed en förvaring i väntan på utsortering från arbetsmarknaden i form av förtidspension (sjuk- och aktivitetsersättning). Sannolikheten att därifrån komma tillbaka till arbete är mycket liten. Det lade grunden för ett växande utanförskap.

Alliansregeringen har gjort om arbetsmarknadspolitiken. A-kassan har blivit den omställningsförsäkring den är tänkt att vara. En bortre parentes och tydligare inriktning på anställningsstöd, matchning och stöd för jobbsökande har införts.

Uppgiften för arbetsmarknadspolitiken i detta läge är att arbetslösa ska få bra stöd i jobbsökandet och att de ska ha den kompetens som efterfrågas. Aktiva insatser och aktiveringsåtgärder bör sättas in tidigt och det är viktigt att långtidsarbetslösas konkurrenskraft upprätthålls. För ungdomar behövs det särskilda insatser, som jobbgarantin för unga.

Ansvarsfullhet är avgörande för att kunna möta nedgången, säkra offentliga finanser och värna välfärdens kärnverksamhet. Genom att upprätthålla arbetslinjen med hjälp av aktiv arbetsmarknadspolitik motverkar vi att arbetslösheten biter sig fast på oacceptabelt höga nivåer. Så tar vi ansvar för Sverige.

Anders Borg

Göran Pettersson

Mer läsning

Annons