Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ännu en ledare hoppar av i protest

Efter drygt tre år på socialförvaltningen lämnar Lars Naumburg Norrtälje. Orsaken är politikernas enligt honom bristande engagemang i arbetet för våldsutsatta kvinnor och barn.

Annons

 Socialtjänstlagen tillämpas inte, och det ser ut som om hela vår metodutveckling är på väg att kvävas av besparingar och gamla förlegade arbetsmetoder på förvaltningen, säger han. 

Lars Naumburg är projektledare för det av länsstyrelsen delvis finansierade projektet ”Säkerhetsprogrammet för våldsutsatta kvinnor och deras barn”. 2004 började han arbeta med projektet på initiativ av tidigare kommunalrådet Christer Candal (m). Då var syftet att utveckla ett hållbart och konkret program för våldsutsatta kvinnor.

 Utvärderingar visar att projektet varit lyckat, och jag känner att jag och mina kollegor har gjort ett bra jobb. Det tycker även våra klienter. Det problematiska är att de rutiner och handlingsplaner vi arbetat fram inte tillämpas mer än på papperet, säger han. 

Lars Naumburg hävdar bland annat att socialtjänstlagen kap. 5 § 11 nonchaleras. I den lagen framgår att barn som bevittnar våld själva är brottsoffer. I fall där kvinnor blir misshandlade av sina män är det, enligt Naumburg, nämligen inte ovanligt att männen ändå får ha kvar vårdnaden om barnen i kommunen, utan några krav på att de tar emot behandling för att ändra sina destruktiva beteenden. Detta tycker Naumburg är helt förkastligt.

 Synsättet måste ändras. Och det måste komma ovanifrån. Från politikerna och neråt. Här i kommunen är engagemanget bland politikerna svalt och det hindrar socialsekreterarna och annan personal att utföra sitt arbete med barnens bästa i fokus, säger han. 

Lars Naumburg tycker också att det är underligt att man tar emot bidrag av länsstyrelsen på flera miljoner i ett projekt som man nu permanentar men med mindre budget. Det finns bland annat en behandling som heter ”Pappor med barnen i centrum”, som har till uppgift att ge vård och behandling åt män som misshandlar. Men i den behandlingen kommer det inte många fäder. 

Enligt Lars Naumburg är socialnämndens ointresse och bristande direktiv till sektionscheferna anledningen till att så få familjevåldsärenden utreds enligt den nya sociallagens anda. Han tycker att nämndens politiker bryter mot sina skyldigheter.

 Behovet finns, det kan jag lova. Men om familjeärenden endast behandlas subjektivt och aldrig kommer till en utredning så blir det ju heller inga pappor i dessa behandlingar, säger han. 

Lars Naumburg har fått frågan om att fortsätta att arbeta på socialförvaltningen efter det att projektet löpt ut, men Naumburg har alltså tackat nej till detta. Detta eftersom han dels tycker att projektet i dess framtida permanenta form har fått alldeles för lite pengar, dels för att han anser att socialförvaltningen inte följer socialtjänstlagen. 

Den 31 oktober avslutas kvinnofridsprojektet i sin nuvarande form. Då slutar också Naumburg för att påbörja ett nytt arbete som metodutvecklare för åtta nordvästkommuner i Stockholms län. 

Katarina Hansson [email protected]

Socialnämndens ordförande förstår inte kritiken

Socialnämndens ordförande Åke Malmström (kd) tycker att kvinnofridsarbetet tillämpas väl i kommunen. Han känner inte igen Lars Naumburgs beska verksamhetsbeskrivning av socialnämnden och socialförvaltningen.

 Det arbete som Lars Naumburg gjort är vi väldigt tacksamma för. Och stolta över. Att vi inte skulle tillämpa de arbetsmodeller som nu arbetats fram stämmer inte. Det gör vi, säger han. 

Lars Naumburg, som drivit projektet ”Säkerhetsprogrammet för våldsutsatta kvinnor och deras barn”, är alltså av en helt annan åsikt. Största skulden lägger han på socialnämnden, eftersom, menar han, endast politikerna i nämnden har mandat att driva frågan och påverka sektionscheferna i rätt riktning. 

Pia Blomgren, en av sektionscheferna på socialförvaltningen, tycker inte heller att Lars Naumburgs kritik har förankring. Hon menar att Norrtälje kommun satsar stora resurser på kvinnofridsfrågan och att socialförvaltningen har stöd från socialnämnden i frågan.

 Regelverket och arbetet med våldsutsatta kvinnor är väldigt komplicerat. Det finns flera lagstiftningar och många omständigheter att beakta som sedan styr hur man går vidare. Det är inte enkelt, men påståendet att vi inte skulle tillämpa de lagar som gäller stämmer inte alls. Vi gör det vad vi kan inom de ramar vi har, säger hon. 

Pia Blomgren berättar också att förvaltningen har stöd av kommunstyrelsen att driva kvinnofridsfrågan och att man nu fått budgeterade pengar för 2009 att permanenta projektet utan bidrag från länsstyrelsen.

Det är åtgärder som visar att man både från tjänstemanna- och politikerhåll värnar och värdesätter arbetet med kvinnofrågor, säger hon. 

Katarina Hansson

[email protected]

Mer läsning

Annons