Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Staten bör samordna alla sina it-nät

Det är tyvärr långt till alla svenskar kan lita på att det finns tillgång till snabbt bredband i hela landet.

Annons

Under de senaste decennierna har det gjorts mycket, men samtidigt har kraven ökat. Det som dög för några år sedan räcker inte alls när hela familjen samtidigt använder sina datorer, telefoner och surfplattor till allt från att se på tv till att hitta receptet till middagen.

Eftersom också allt mer av samhällets service kräver tillgång till bra datakommunikation ökar kraven på att staten ska ta ansvar för att det ska finnas en bra it-infrastruktur i hela landet. En fördel är att mycket av infrastrukturen redan finns, och till en inte oväsentlig del ägd helt eller delvis av staten. Vattenfall, Svenska Kraftnät, Trafikverket och Teracom förfogar alla till exempel över fiberoptiknät. Näten är dessutom ofta utbyggda också i delar av landet där det i dag är svårt att få kommersiell lönsamhet på investeringar i att bygga fibernät.

Dessa aktörer ägnar sig dock inte i första hand åt att underlätta digitaliseringen av Sverige. Det var därför välkommet att regeringen i budgeten för 2014 gav besked om att det skulle tillsättas en utredning för att se över hur statens samlade it-infrastruktur bättre kan tas tillvara för att nå regeringens bredbandsmål.

Utredningen är inte tillsatt ännu, men organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, känner oro för att utredningen i alltför stor utsträckning kommer att fokusera på att kunna spara och effektivisera hos de berörda företagen och verken, istället för att se hur den statliga it-infrastrukturen kan användas för att ge bättre och snabbare bredband.

Det är inte så konstigt att SKL intresserar sig för frågan. Ett väl fungerande nät för datakommunikation är viktigt för att det offentliga Sverige ska fungera. Det är runt om i kommunerna som bristerna på tillräcklig bredbandskapacitet blir tydliga, både för näringslivets behov och för kommunernas verksamheter.

Som ett inspel till regeringen har SKL därför tagit fram en rapport där man bland annat konstaterar att det finns problem med dagens splittrade förvaltning av statens it-infrastruktur. Det är svårt för de olika aktörerna att ta tillvara den potential som finns, även när de i princip är öppna för att sälja kapacitet i sina fibernät. Verksamheten är av naturliga skäl lågt prioriterad och det upplevs finnas ett bristande intresse av att göra utbyggnader och investeringar som inte krävs för den egna kärnverksamheten.

Rapporten lyfter fram den stora nytta som skulle kunna åstadkommas om staten använde de resurser som finns till att skapa ett sammanhållet nationellt svartfibernät som knyter samman landsdelar och orter. Regeringen bör ta intryck av SKL:s rapport och ge tydliga direktiv så att utredaren ser möjligheterna att bidra till att nå målen för bredbandsutbyggnad och inte fokuserar på organisationsegoism och möjliga besparingar.