Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stat och kommuner måste prioritera

Annons

Jo, det var rätt att lägga ner Jämställdhetsmyndigheten! Statens uppdrag är att på ett så ansvarsfullt sätt disponera sina intäkter (skattemedel). Därför måste varje utgift prövas utifrån "need to have or nice to have". Alltså vad som är absolut essentiellt och vad som är bra men inte absolut nödvändigt.

Anmäl text- och faktafel

I ett samhälle där medlen inte är outsinliga och där intresseavvägningar måste göras är det politikens ansvar att göra dessa avvägningar. Det är på det hela taget inte mer komplicerat än i ett hushåll. Betala hyran = need, åka på utlandssemester = nice.

Sverige står inför en lågkonjunktur. Sverige är också på en plågsam dålig plats när det gäller BNP per capita jämfört andra EU-länder med en siffra om cirka 1,2 procent. Framförallt beror denna siffra på en befolkningsökning som inte kommer in i produktion utan i stället blir en ekonomisk belastning.

Vi kan inför kommande år förvänta oss exceptionella ekonomiska underskott i de offentliga finanserna. Det kommer att slå hårt mot välfärden som redan i dag har stora utmaningar. I ett samhälle styrt av politiska partier som lovar allt till alla, sinar ladorna snart tomma när intäkterna minskar.

Det blir därför statens och kommuners ansvar att prioritera sina utgifter. Med prioritera menas att ställa intressen mot varandra, eller om ni så vill grupp mot grupp.

I ett sådant samhälle vill jag se att staten sneglar på Mazlows behovspyramid och funderar på vilket uppdrag staten har, i första hand. Trygghet och säkerhet, vård och omsorg är sådana basala behov. Det innebär att staten och kommuner bör lägga sitt fokus på det som är ren kärnverksamhet och faktisk stänga ner det som inte är det.

Därför föreslår vi i Medborgerlig Samling att 60 olika myndigheter ska läggas ner. Myndigheter som inte bedriver kärnverksamhet utan som just är ”nice to have”. Den svenska statsapparaten har nämligen svämmat över och nått helt otroliga 245 förvaltningsmyndigheter och flutit in på områden som ligger långt bort från vad den egentligen skall syssla med.

Vi vill bland annat lägga ner Myndigheten för vård och omsorgsanalys, Myndigheten för kulturanalys, Diskrimineringsombudsmannen, Jämställdhetsmyndigheten, Statens medieråd, Folkhälsomyndigheten, Statens kulturråd och statens konstråd, Forum för levande historia och nämnden för statligt stöd till trossamfund.

Vi står inför ett vägval. Vi har en växande kriminalitet och en poliskår som tappar kontrollen över vissa brottstyper och geografiska områden. Vi har hemvändande massmördare som inte kommer att kunna lagföras då nuvarande regering konsekvent har motarbetat alla försök att kriminalisera att tillhöra terrororganisationer.

Vi tvingas göra stora besparingar inom skola, vård och omsorg i en tid då vi befinner oss i en sällan skådad högkonjunktur. En kommun avsätter en miljon kronor av skattemedel till att finansiera en konstutställning för maskar och svampar. Vi lägger lika mycket pengar på migration och integration som för hela rättsväsendet, vårdapparaten och försvaret kostar tillsammans (källa Jan Tullberg och rapporten ”Låsningen”). Medborgare som inte kommer under viktig cancervård i tid och deras liv går förlorade.

Hur ser din egen nice to have respektive need to have-lista ut?

Mattias Nygren, Medborgerlig Samling (MED) Norrtälje

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons