Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Stärk lärarna med vidareutbildning

Att framgångar i skolan kommer att bli en av flera ödesfrågor för kommunen, det står helt klart. Med rätt politik och genom att alla politiker tar ett gemensamt ansvar, gärna över blockgränserna.

Roslagens Oberoende Parti (ROOP) ser detta som en nödvändighet om vi ska vända den negativa trenden med ständigt sjunkande kunskapsresultat hos våra barn och ungdomar.

Hur ska vi kunna få barnfamiljer att flytta hit om vi inte satsar på det viktigaste vi har, barn och ungdomar?

Den största tillgången och det viktigaste verktyget som skolan har för sitt uppdrag är lärarna. Det är bara läraren som sitter inne med de kunskaper som vi efterfrågar och vi anser att det måste till extra resurser för att förbättra lärarens förutsättningar att klara det kunskapsuppdrag som riksdagen har beslutat om och som en kunskapsnation som Sverige behöver.

Hur kan vi stärka lärarnas förutsättningar för att klara sitt svåra uppdrag?

Roslagens Oberoende Parti (ROOP) anser att lärarens tid i klassrummet ska stärkas genom att läraren blir befriad från sådana arbetsuppgifter som inte har med själva kunskapsuppdraget att göra.

Vi tror att föräldrarna samtidigt måste påverka sina barns attityder till flit och ansträngningar, det är bara alla (lärare, elever och föräldrar) tillsammans som kan höja studieresultaten. I det här avseendet gäller inte ”ensam är stark”.

Roslagens Oberoende Parti (ROOP) har i tidigare debattartiklar deklarerat vikten av att vi vill höja dels lönerna till våra lärare, dels deras nödvändiga kompetensutveckling, som vi föreslår måste ske med bibehållen lön.

Problemet är att vidareutbildning och fördjupning över en längre tid knappast existerar. Initiativ som förstelärare och lektorstjänster är ett steg, men ambitionen måste vara att nå alla lärare under hela deras karriärer.

I andra yrken är återkommande kompetensutveckling en självklarhet under yrkeskarriären.

Märkligt nog anses en lärare med behörighet och legitimation vara fullärd för de kommande 45 arbetsåren efter examen.

Några slutsatser som kan dras utifrån forskningen om hur undervisningen påverkar elevers studieprestationer och som Skolinspektionen tar fasta på lyder:

• Lärarna har utbildning för den undervisning de bedriver.

• Lärarna får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter.

• Lärarna samverkar med andra lärare i syfte att nå utbildningsmålen.

• Rektorn tar ansvar för undervisningens kvalitet, inhämtar kunskap om lärarnas undervisning och följer kontinuerligt upp undervisningens resultat.

• Det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete som inkluderar undervisningen i det aktuella ämnet.

• Lokaler och utrustning finns som behövs för att uppfylla syftet med utbildningen.

Därför kommer Roslagens Oberoende Parti att föreslå bland annat följande åtgärd för att utveckla alla lärare i skolorna i Norrtälje kommun efter valet 2014:

• Lärarna måste få utbilda sig på arbetstid och att all fortbildning sker med bibehållen lön.

Hur vill du ha det? Det är ditt val. Det är våra barn men ansvaret är hela kommunens.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel