Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Små skolor drar inte ner studieresultatet

Nu går barn- och utbildningskontoret med Åse Modin i spetsen ut och talar om kontorets planer för att möta kommande utmaningar för grundskolan.

Annons

En av utmaningarna är det kommande kravet på behöriga lärare från och med år 2015. Förslag på lösning hitintills är att stänga de mindre skolorna vilket ger en större tillgång till lärare som då kan flyttas till de större skolorna.

Våra småskolor hotas av nedläggning! Liggande förslag att stänga mindre skolor gör att lärandet koncentreras till några få större enheter. Vad finns det som styrker att stora läroenheter ger bättre studieresultat hos elever än i mindre småskolor, eller ”när-skolor” som jag skulle vilja kalla dessa?

Man vill att barn skall få mer tid för lärande vilket över tid skall resultera i att Norrtälje kommun klättrar i skolrankning och att fler ungdomar får arbete. Detta tycker man kan uppnås genom att samla alla elever i större skolor. I dagsläget har vår kommuns skolor redan klättrat på den rankningslista som Sveriges Kommuner och Landsting gör varje år. Detta innebär att skolorna i dag redan är på rätt väg och förmodligen kommer att nå målet utifrån vad som är på gång i dag.

Pratar man om att höja studieresultatet så är föräldrarnas utbildningsnivå ett av de starkaste sambanden med barnens skolresultat om man tittar på niornas slutbetyg. Kommunen borde mera fokusera på att fånga in 20-30-åringar till komvux för att läsa upp betyg innan de blir föräldrar. Detta skulle med tiden ge ett hållbart långsiktigt resultat om man nu vill klättra i skolrankningen.

Skolvärlden har tillsammans med Lärarnas Riksförbund gjort en annan skolrankning där man räknar in resultat från nationella prov, lärartäthet, lärarbehörighet med mera. Beaktansvärt i den statistiken är att tre av Sveriges glesbygdskommuner (Åsele, Arvidsjaur och Pajala) med en stor andel småskolor klarade av att placera sig i topp. Detta borde belysa att små skolor inte drar ner studieresultatet.

Jag anser att våra småskolor har stora förutsättningar för att kunna erbjuda en elevanpassad utbildning med studiero och trygghet. Enskilda elever drunknar inte i mängden. Särskilda behov ses på ett tidigt stadium. Eleverna umgås i större omfattning över åldersgränserna vilket borde utveckla deras sociala kompetens.

Centraliseringen av större skolor medför att eleverna tvingas åka längre. Det tar längre tid att ta sig till och från skolan vilket påverkar läxläsning, aktiviteter och sömn. Det sätter också större krav på föräldrarna vad gäller skjutsande och logistiken runtom. Riskerar man inte här att skapa sämre förutsättningar för inlärning hos pendlande elever?

Det är tråkigt att småskolornas möjligheter beträffande kvalitet i undervisning och trygghet skall få ge vika för att barn- och utbildningskontoret saknar förmågan att föreslå attraherande parametrar för framtida lärartjänster.

Det är fel om Norrtälje kommun väljer att driva skolans framtid enbart som en skolfråga och inte som en livskvalitetsfråga för boende i hela kommunen.

Om vi som bor i glesbygden inte har tillgång till våra småskolor så kommer tillslut våra småorter att sakta avfolkas. Barnfamiljer blir mer eller mindre tvingade att flytta till orter som kan erbjuda närservice beträffande dagis, skolor, fritid etcetera. Detta kommer medföra att övrig service, föreningsliv etcetera kommer att ha svårt att överleva.

Att lägga ner småskolorna är att politiskt meddela att den levande landsbygden gäller bara runt våra större orter!

orolig glesbygdsbo

med barn i småskola

Roger Lans,

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons