Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Slutförvar i Forsmark – domstolen kräver mer underlag

Nu har Mark- och miljödomstolen gjort sitt yttrande till regeringen angående slutförvarsmetoden av kärnavfall i Forsmark: "Det finns fortfarande osäkerheter om kapselns förmåga att innesluta kärnavfallet på lång sikt."

Annons
Forsmark. Foto: Måna Roos

På tisdagen kom två viktiga yttranden angående Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till slutförvar för kärnavfall. Strålsäkerhetsmyndigheten (SMM) rekommenderar regeringen att ge tillstånd för ett slutförsvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkasplingsanläggning i Oskarshamn.

"SSM:s besked visar att vårt slutförvarskoncept som vi forskat på och utvecklat i snart 40 år klarar att leva upp till de mycket högt ställda kraven på strålsäkerhet", kommenterade SKB:s vd Eva Halldén efter beskedet.

Senare på tisdagen kom även Mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen, som sedan ska fatta det avgörande beslutet. Domstolens bedömning: Det behövs ytterligare underlag om kapseln för att slutförvaret ska kunna tillåtas.

"Osäkerheterna handlar om i vilken omfattning kapslarna kan skadas av korrosion och av processer som påverkar kapselns mekaniska hållfasthet. Den samlade utredningen visar att osäkerheterna om kapselns skyddsförmåga är betydande och att alla osäkerheter inte har beaktats i SKB:s säkerhetsanalys. Domstolen kan inte utifrån den nuvarande säkerhetsanalysen komma fram till att slutförvaret är säkert på lång sikt", står det i yttrandet.

Slutsatsen är att slutförvaret kan tillåtas enligt miljöbalken endast om SKB redovisar ytterligare underlag som klargör att slutförvaret är säkert även när det gäller kapselns skyddsförmåga, meddelar domstolen.

Angående SKB:s ansökan om tillstånd till verksamhet vid den befintliga anläggningen Clab och den planerade inkapslingsanläggningen Clink i Oskarshamn bedömer domstolen att verksamheten kan tillåtas enligt miljöbalken.

Läs mer:

Utbyggnad av slutförvar i Forsmark ett steg närmare

Annons