Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Skolarbetet bör ske under skoltid

Annons

Under åtta år har Jan Björklund styrt den svenska skolan efter eget huvud. Hans mål har varit att utrota det han kallar ”flumskolan” och bringa ordning och reda i klassrummen.

Härigenom höjs enligt honom också elevernas prestations- och kunskapsnivå. Detta baserar han på...?

Ja, det är det egentligen ingen som vet. Få av de reformer som genomförts i skolan under alliansens tid vid makten är nämligen vetenskapligt underbyggda. Detta trots att den nya skollagen tydligt anger att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, såväl när det gäller ämnesinnehåll som undervisningsmetoder.

Ulf P Lundgren, professor emeritus i pedagogik vid Uppsala universitet, menar i senaste numret av Pedagogiska magasinet att Jan Björklund närmast kategoriskt tagit avstånd från forskningens resultat, eftersom de inte stödjer den politik han bedriver. Ulf P Lundgren var under flera år huvudsekreterare i utbildningsvetenskapliga kommittén på Vetenskapsrådet. Inte en enda gång blev kommittén inbjuden till utbildningsdepartementet. I stället väljer nu Jan Björklund att inrätta ett särskilt skolforskningsinstitut. Institutet startar i januari 2015 och Ulf P Lundgren befarar att pengar kommer att tas från den oberoende universitetsforskningen.

I en värld där marknaden ska sköta det mesta förutsätts föräldrarna välja en ”bra” skola åt sina barn. Härigenom uppstår en konkurrens mellan skolorna som, enligt alliansen, ska leda till höjd kvalitet.

Dessvärre har det inte fungerar som det är tänkt. Skolverket har tagit fram en mängd intressanta och väl underbyggda rapporter som visar hur skolvalsreformen har resulterat i minskad likvärdighet i utbildningen och hur den allt tydligare segregationen i grundskolan bidrar till att kunskapsnivån sjunker hos alla elever. Skolverket rapporterar också om att fritidshemsgrupperna blivit ohållbart stora och om föräldrars oro över detta.

Men Jan Björklund vill inte ta till sig det som rapporteras. I stället beskrivs Skolverket som stelbent och orealistiskt. De nationella proven sållar agnarna från vetet och de som är skoltrötta föreslås välja ett yrkesförberedande program, där man enligt alliansen har mindre behov av kunskaper i svenska språket, matematik och samhällskunskap.

Vänsterpartiet vill skapa en skola för alla, en skola där det inte ska gå att ”välja fel”. Undervisning och ämnesinnehåll ska baseras på vetenskaplig grund såsom lagen anger. Lärarna måste få ägna sig åt undervisning och tiden som ägnas åt nationella prov och dokumentation måste minska. Kvaliteten på undervisningen kan i stället säkras genom kollegiala utvärderingar, tvålärarsystem etcetera.

För att skolan ska klara sitt kompensatoriska uppdrag måste skolarbetet som regel ske under skoltid. Hemläxor ökar skillnaderna mellan de barn som kan få hjälp hemma och de som inte kan få det.

Fritidshemmen har enligt läroplanen en tydlig roll i utbildningssystemet. De måste få förutsättningar att leva upp till denna. Barngrupperna måste bli mindre och personaltätheten högre. Fler lärare och fritidspedagoger bör anställas och de redan anställda erbjudas fortbildning. I Norrtälje vill vi se en utredning av hur vi bättre kan möta de behov som 10-12-åringar har för att undvika att barn i den åldersgruppen ”hänger på stan” eller sitter ensamma hemma.

Forskning visar också att en hög kvalitet inom förskolan bidrar till att barnen klarar av skolan bättre. Barngrupperna behöver minskas även inom förskolan. Vi har föreslagit ett tak på 15 barn per grupp. Detta förslag baserar sig på en tidigare rekommendation från Skolverket.

Förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger och lärare ska anställas på fasta heltidstjänster för att garantera kontinuitet och trygghet för barnen. Trygghet är grunden för allt lärande.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel