Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Skillnaden ökar för varje år

I NT 4 augusti inleder Gunnar Kjelldahl (C) sin klimatvalkampanj. Hans utgångspunkter förefaller vara politiskt korrekta.

Men Gunnar Kjelldahl misstar sig vad gäller den klimatvetenskapliga grunden för de mycket kostsamma så kallade klimatomställningar som han och Centern förordar. Detta kan diskuteras utan inblandning av partipolitiska ställningstaganden.

Det är det genompolitiserade FN-organet IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, som med sina rapporter sätter agendan i den politiska skendebatten och i nyhetsflödet. Vetenskaplig granskning och kritik av IPCC:s arbetssätt och rapporter tillåts endast undantagsvis i offentlighetens ljus.

Enligt IPCC är det främst den koldioxid som kommer från förbränning av fossila bränslen som förorsakar en ökning av jordens medeltemperatur. Ökningen har varit cirka 0,7 ºC på 100 år. De framtidsscenarier som bygger på datorsimuleringar förutsäger att ökningen kommer att fortsätta och leda till katastrofala följder om vi inte drastiskt minskar koldioxidutsläppen.

Datorsimuleringarna har dock inte kunnat förutse den utplaning av temperaturen som råder sedan 18 år. Skillnaden mellan scenarierna och verkliga observationer ökar nu år för år. Samtidigt säger sig IPCC vara än mer säkra på sina slutsatser. Detta har lett till allvarlig kritik mot IPCC.

Kritikerna menar att IPCC överdriver klimatets känslighet för koldioxid. Verkan av bland annat havsströmmar, varierande solaktivitet, kosmisk strålning och molnbildning har tonats ner i simuleringarna. Klimatförändringar är en naturlig process som ständigt pågår och kunskaperna om det kaotiska klimatsystemet är alltför bristfälliga för att göra meningsfulla datorsimuleringar. Den politiskt styrda fixeringen vid växthushypotesen och koldioxiden har gjort att forskning om alternativa klimatstyrande mekanismer har undertryckts. Sådan politisering är på sikt ödeläggande för det kreativa tänkandet.

Gunnar Kjelldahl slår tydligen dövörat till och förblir oberörd av den vetenskapliga kritik som han veterligt tagit del av i bloggosfären. Dessvärre är det endast på internet som den allsidiga debatten finns. Traditionella media inklusive public service har stort ansvar för att den svenska åsiktskorridoren är så trång att där endast undantagsvis ryms annat än det politiskt korrekta. Gunnar Kjelldahls ambitioner i klimat- och energifrågorna förefaller ligga väl inom denna korridor.

Vår framtida energiförsörjning är en ödesfråga med enorma ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. I Sverige har vi genom vår vattenkraft och kärnkraft en elproduktion som väl svarar mot våra behov och som är praktiskt taget koldioxidfri. Kärnkraften måste dock ersättas inom några decennier. Om detta skulle innebära avveckling finns inget annat alternativ än fossil energi om vi vill behålla den elintensiva basindustrin inom landet. Den så kallade förnybara energin med den väderberoende vind- och solenergin kan aldrig ersätta den stabila kärnkraften.

Av intresse är också att Sveriges koldioxidutsläpp utgör cirka 0,1 procent av världens utsläpp. Kina släpper ut lika mycket på 53 timmar som Sverige på ett helt år och våra utsläpp räknat per capita är mindre än Kinas. USA:s utsläpp per capita är nästan fyra gånger så stort som Sveriges. Man måste då fråga sig om det är rimligt att Sverige skall klä sig i tagelskjorta och begå symboliska handlingar som riskerar att ödelägga vår samhällsekonomi, dessutom genom åtgärder som vi inte ens vet om de leder till avsett syfte.

Det finns en risk att vi av politiska skäl går för långt i våra klimatambitioner. De omfattande åtgärder som nämns i den politiska retoriken riskerar leda till en ekonomisk depression för framtida generationer. Mest utsatta blir då de redan fattiga.

Den för närvarande viktigaste uppgiften för politikerna är att se till att vi får en allsidig diskussion i klimatfrågan där alla aspekter respekteras och ingen forskare med alternativa hypoteser förhindras att delta.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel