Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Skapa bättre förutsättningar för idéburen välfärd

I dagarna (den 12 december) har utredarna i utredningen om idéburna aktörer i välfärden överlämnat sitt betänkande ”Idéburen välfärd" (SOU 2019:56) till regeringen (civilminister Lena Micko). Utredningen har letts av TCO:s samhällspolitiska chef Samuel Engblom. Utgångspunkten har varit att idéburna aktörer kan tillföra ett särskilt värde inom välfärden.

Att idéburen välfärdssektor är viktig tycks alla överens om. Frågan har snarare rört sig om vilka som kan identifieras som idéburna och vad man kan göra för att skapa bättre möjligheter för att idéburen sektor skall kunna växa. Idéburen välfärdssektor är cirka tre procent i Sverige i dag (privat 19 procent och offentlig 78 procent). Tittar vi på våra grannländer är den idéburna sektorn dubbelt så stor i Norge och fem gånger större i Danmark.

En viktig definition på idéburna aktörer enligt utredningen är att man inte gör några värdeöverföringar till annan än registrerade idéburna aktörer eller till forskning, det vill säga ingen vinstutdelning till ägare eller medlemmar.

Utredningen vill även ge vägledning kring hur partnerskap mellan offentliga myndigheter och idéburna aktörer kan utformas och föreslår förändringar i lagstiftningen för upphandlingar och valfrihetssystem för att underlätta för idéburna aktörer.

I utredningen konstaterar man att det i dag ofta finns en rättslig osäkerhet (verklig eller inbillad) under vilka förutsättningar en kommun kan finansiera en välfärdsverksamhet som bedrivs av en idéburen aktör. ”Utredningens förslag ökar möjligheterna att fullt ut dra nytta av den kompetens, det förtroende och de andra resurser som finns hos idéburna aktörer” säger utredaren Samuel Engblom i ett pressmeddelande.

I Norrtälje kommun finns i dag en policy för arbetsintegrerande sociala företag som antogs av kommunstyrelsen i juni 2018. Arbetsintegrerande sociala företag är en del av den idéburna välfärden. Idéburen välfärd innefattar även vård, skola, omsorg och andra sociala tjänster.

Tyvärr verkar det vara få (både politiker och tjänstemän) i kommunen som känner till dokumentet. Samtidigt är det tydligt att det behövs ett mer övergripande policydokument om hur kommunen skall främja all idéburen välfärd i Norrtälje kommun. Detta är viktigt för att de idéburna aktörerna skall få mera jämlika villkor för att kunna starta och driva sina verksamheter. Det är även viktigt då de idéburna behövs som ett komplement till privat och offentlig verksamhet för att vi skall klara såväl dagens som framtidens utmaningar inom välfärdssektorn.

”Det idéburna aktörerna kan tillföra är en helhetssyn på en människa eller ett samhällsproblem. Ofta har de kontakter med och legitimitet hos brukare eller andra människor som är berörda, och många organisationer för är grundade av berörda personer. Kvinnojourer är ett bra exempel,” säger Samuel Engblom i en intervju i Dagens Arena.

Med en kommunal policy om idéburen välfärd hade kanske frågan om Singö skola kunnat lösas på ett tidigt stadium. Vi behöver en brett förankrad och gemensam syn på hur civilsamhället och idéburna aktörer kan bidra till en bättre välfärd i kommunen. Alla initiativ från kommuninvånare, vårdanställda, patienter och brukargrupper måste tas tillvara.

Jag tycker att det finns all anledning att man i Norrtälje kommun aktivt skapar bättre förutsättningar för att starta och driva idéburen välfärd som ett komplement för att klara det utmaningar som vård och omsorg står inför.

Magnus Schubert

Kooperativet Industrihuset i Roslagen ekonomisk förening

Kooperativet Industrihuset boende i Roslagen ekonomisk förening

Kooperativet Industrihuset personlig assistans i Roslagen ekonomisk förening

Kooperativet Industrihuset utbildning i Roslagen ekonomisk förening

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel