Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ska Tiohundra AB nedmonteras i smyg?

Annons

Socialdemokraterna hävdade nyligen att Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) beslutat att göra besparingar på 13 miljoner på Tiohundras äldreboenden och dessutom försämra avtalet med en halv miljon utöver detta. Något bemötande har inte kommit.

Anmäl text- och faktafel

Eftersom Tiohundra AB i sin budgetrapport nyligen aviserade ett möjligt underskott för 2019 med 40 miljoner och efter tre månader redan har gått back med 22 miljoner i år är detta mycket uppseendeväckande. Vi har försökt att ta reda på om det stämmer och vad anledningen är, men det visar sig nästan omöjligt. Av någon märklig anledning är de handlingar som politikerna i KSON har tillgång till innan de tar beslut sekretessbelagda. Varför?

I protokollet kan vi läsa att det faktiskt ska göras besparingar med 13 miljoner enbart på Tiohundras äldreboende men att bolaget fått mer pengar från landstinget (regionen) förra året.

Alliansens företrädare hävdar att det är ett budgettekniskt nollsummespel och att Tiohundra inte drabbas. Samtidigt uppger KSON:s moderate ordförande Olle Reichenberg i en intervju att den kommunala hemtjänsten har gått med överskott den senaste tiden och att de 13 miljonerna tydligen är besparingar.

Det här blir obegripligt. Tiohundra blöder ju och har gjort det många år. Tiohundra har angivit att ett av skälen till deras underskott är kraftigt ökade kostnader för hemtjänsten (kundvalet). Ljuger Tiohundras ledning? Är Olle Reichenberg bara okunnig eller vilseleder han medvetet?

Om det måste ske en justering i budgeten för att uppnå millimeterrättvisa mellan kommun och landsting varför ska då just Tiohundras äldreboenden drabbas? Varför finns det inga konsekvensbeskrivningar av de beslut som ska tas?

Direktionen för KSON har nu utökats till 32 arvoderade politiker, men inflytande och informationen till oss invånare har förvisso inte blivit bättre.

Det är dags att lägga upp korten på bordet. Kommer budgeten för Tiohundra att minskas med 13 miljoner eller inte? Har verkligen Tiohundras hemtjänst för första gången i historien stora överskott? Om det verkligen ska göras en besparing, är det då en medveten successiv nedmontering av Tiohundra AB?

Det är kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som sätter ramarna för äldreomsorgen i kommunen och som noggrant måste ta ställning till den gigantiska utmaning vi står inför i Norrtälje kommun med länets äldsta befolkning och största avstånd och låga inkomster. Där verkar intresset dock vara minimalt för framtida satsningar för att möta de ökade behoven. Istället fortsätter de att ålägga årliga besparingar på KSON med elva miljoner och låter KSON:s tjänstemän själva bestämma över hur besparingarna ska ske (som politikerna sedan godkänner utan att konsekvenserna är redovisade)

Norrtälje kommuns borgerliga styre måste omgående tillsammans med sina partikamrater i KSON göra en utvärdering av resursbehovet nu och i framtiden för vår äldreomsorg. Ska Tiohundra AB nedmonteras och är det bra eller dåligt? Hur ser er planering ut? Vad ska prioriteras bort? Vilka äldreboenden ska vi ha? Vilka ska läggas ner?

När det gäller skolans utformning har kommunalråden ständigt åsikter. När det gäller äldreomsorg som har lika stor budget handlar det om hur mycket besparingar som ska göras.

Vi vill uppmana alla styrande politiska partier att svara oss och ser gärna kommentarer också från KSON och Tiohundra AB. Vi är mycket oroade över hur vi ska klara av vår äldreomsorg på ett bra sätt om det sker fortsatta besparingar utan en genomtänkt strategi på längre sikt.

Bengt Annebäck (MP), Grön senior

Allan Fahlström (MP, Grön senior

Johannes Kroon (MP), Grön senior

Dan Westin (MP), Grön senior

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons