Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Sjukfrånvaron är extremt hög

Är det rimligt att Norrtäljes vårdpersonal ger vård med den egna hälsan som insats? Vi ser tydligt att ett begränsat inflytande över den egna arbetssituationen och en orimligt hög arbetsbelastning inom vårdyrket hör ihop med att antalet sjukskrivningar ständigt ökar.

Annons

Den vanligaste sjukskrivningsorsaken i dag är numera psykiska besvär och antalet fortsätter öka. Närmare 300 000 svenskar i arbetsför ålder har svåra besvär av ängslan, oro och ångest. En stor del av dessa har stressymptom.

Professorerna Robert Karasek och Töres Theorell har i sin forskning sedan länge kunnat koppla ihop att en hög belastning på jobbet i kombination med små möjligheter att påverka och styra sitt arbete, ledde till både psykisk och fysisk sjukdom.

Vi vet att det främst är kvinnor, som arbetar inom äldreomsorg, sjukvård och förskolor, som blir sjukskrivna av psykiska besvär. Det är undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare eller förskollärare, kanske med en ekonomisk utsatthet, som ofta samtidigt är anhörigvårdare. En av orsakerna bakom stress och höga sjukskrivningstal inom dessa yrken, är att en stor del av arbetet i välfärden i dag detaljstyrs av avancerade ersättningssystem. Systemens detaljstyrning tar bort möjligheten till ett sunt inflytande över den egna arbetssituationen.

Att det är just kvinnor i välfärden som drabbas hårt av sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa hänger samman med att trycket på deras arbetsplatser ökat. De behov de möter på sina arbetsplatser står inte i rimlig proportion till de resurser som finns. Inom äldreomsorgen har till exempel en fjärdedel av alla platser försvunnit samtidigt som de äldre blir allt fler.

Ett exempel är vårdbolaget Tiohundra. Personal i äldreomsorgen i Tiohundra har minst 24 sjukdagar per år. Det är en extremt hög och oroande siffra. Av medarbetarna är 2 000 anställda och 1 000 deltidsanställda. Det är en extremt hög och oacceptabel siffra. Deltidsarbete är en av orsakerna till stressyndromen som nästan uteslutande drabbar kvinnor.

När kostnader ökar och resultaten inte förbättras ska det effektiviseras, konkurrensutsättas och styras med fyrkantiga modeller lånade från industrin. Varje åtgärd får en prislapp, och det kräver en allt mer omfattande administration. Det leder till frustration och ökade sjukskrivningar och kväver den professionella kreativiteten. Symtomatiskt nog är det i Tiohundra AB bara ekonomipersonalen som har högre sjukskrivningssiffror än äldreomsorgspersonalen.

Miljöpartiet vill se satsningar på en förbättrad arbetsmiljö i både sjukvården och omsorgen. Vi vill stimulera hälsovård och förebyggande insatser. Vi anser att alla som arbetar inom vård och omsorg ska ha rätt till heltid, och möjlighet till inflytande över både arbetstid och arbetsuppgifter.

Arbetsgivaren har ett ansvar för en arbetsmiljö som inte gör människor sjuka. Utvecklingen av sjukskrivningar måste följas noga, och åtgärder vidtas omgående när det upptäcks brister i arbetsmiljön. Ytterst handlar det om ett politiskt ansvar, att tilldela de resurser som krävs för att en verksamhet ska ha förutsättningar att ge en god vård och omsorg utan att det är medarbetarnas hälsa som är insatsen.

Det är också ett politiskt ansvar att främja arbetsplatser som stärker personalens makt över sitt arbete.

Vi ser med oro på utvecklingen av sjukskrivningstalen i Norrtälje. Vi har därför bjudit in forskaren Töres Theorell till en föreläsning om arbetsmiljö, stress och vårdetik 19 augusti i Norrtälje, för att fortsätta diskussionen om det offentligas ansvar för medarbetarnas hälsa. Vi välkomnar alla att delta i diskussionen där med oss.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel