Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Sälj den skog kommunen inte längre behöver

Norrtälje kommun äger 2 300 hektar skog utanför tätorterna. Nu planerar den nya kommunledningen att sälja en del av dessa skogsinnehav, framför allt mindre områden, så kallade solitära skogspartier.

Det finns flera anledningar till att en kommun bör äga skog. Skogen kan ha stora naturvärden, och då innebär ett offentligt ägande större skydd. Skogen kan också vara så viktig ur frilufts- och rekreationssynvinkel, att det är motiverat med ett offentligt ägande. Detta gäller framför allt skog i närheten av en kommuns tätorter.

Ett kommunalt ägande kan också vara motiverat om marken skall exploateras, till exempel till bebyggelse eller vägar. Kommunalt ägd skog kan också användas för att byta mot privat ägd skogsmark, till exempel när denna mark har stora naturvärden eller skall användas till exploatering.

Samtidigt finns det goda skäl för kommuner att inte äga alltför mycket mark. Skog måste skötas för att ge god avkastning och eftersom ägande av skog knappast kan sägas vara en kommuns kärnverksamhet är en kommun sällan en bra skogsägare. Det gör att skogsinnehav kan gå med förlust för en kommun.

Det är också lätt att kommunen behåller skogsinnehav trots att det egentligen inte finns någon anledning till detta. Det kan till exempel gälla markområden som kommunen köpt in för exploateringsändamål, men där planerna förändrades. Det kan också gälla markområden någon gett i gåva till kommunen, eller i Norrtäljes fall, till någon av de kommuner som för snart 50 år sedan bildade Norrtälje kommun. Eftersom det kräver en viss arbetsinsats för kommunen att sälja marken till rätt pris, så är det lätt att kommunen låter saken bero, och behåller mark som man inte har någon användning för.

Det här kanske inte är något av kommunens största problem. Men det är principiellt fel att kommunen äger mark som kommunen inte har någon nytta av. Dels kan markinnehavet kosta skattebetalarna pengar, dels kan någon annan ha bättre nytta av denna mark, till exempel någon av dem som äger mark bredvid kommunens mark. Detta gäller framför allt de små skogsområden, så kallade solitära skogspartier, som Norrtälje kommun äger.

Det är inte heller någon kommunal kärnverksamhet att äga mark. Därför finns det ingen anledning att kommunen äger mark bara för att det ”kan vara bra att ha”.

Det är därför bra att den nya kommunledningen nu går igenom kommunens skogsinnehav, och avgör vilka markområden som det finns skäl till att kommunen äger, och vilka som kan säljas. Detta borde naturligtvis gjorts för länge sedan, men bättre sent än aldrig.

När Norrtälje kommun sedan säljer marken bör denna inte säljas till högsta pris, utan i första hand till en lokal brukare. Då innebär kommunens markförsäljning också att det lokala näringslivet stärks.