Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Säger något parti nej till hamnens exploatering?

Gun Svensson och Märit Lindberg om planen för Norrtälje hamn.

Annons

Av den så kallade skelettplanen för Norrtälje hamn, som snart ska beslutas i kommunfullmäktige, framgår bland annat följande: ”Det viktigaste syftet med skelettplanen är att ge förutsättningarna för ett samordnat genomförande av hamnprojektet i en lämplig kvartersstruktur och etapputbyggnad samt de ekonomiska ramarna för såväl kommunen som byggherrarna. Ramavtal kommer att tecknas med respektive byggherre/ fastighetsägare som reglerar genomförande av respektive byggprojekt med skelettplanen som underlag. Kommunen äger ca 50 % av marken, medan resten av marken ägs av byggföretag och privata fastighetsägare.”

Det innebär att politikerna i detta första beslut lägger fast vad som ska gälla för de därpå följande detaljplanerna för bostadsbebyggelsen i hela hamnområdet och intilliggande kvarter. Mark- och grundförhållandena är exceptionella med bottenlös dy, en övertäckt gammal avstjälpningsplats för allsköns avfall, och kontaminerad mark efter tidigare verksamhet med kreosotbehandling av trävirke inom ett par områden. Med modern byggteknik räknar markägarna med att kunna bebygga marken. Men det kostar pengar – mycket pengar!

Det är förklaringen till att man planerar bygga runt 1 300 lägenheter, vilket är mer än vad som är önskvärt med hänsyn tagen till Norrtäljes karaktär som en levande kuststad av kulturellt och historiskt riksintresse.

Inför kommunfullmäktiges beslut ber vi att få svar på ett antal för oss viktiga frågor:

1. Varför nöjde kommunen sig med ett provborrningsdjup på 120 cm? Kan skattebetalarna få garantier för att kommunen inte i ett senare skede riskerar att drabbas av skadeståndsanspråk på grund av markens olämplighet för bostadsbyggande?

2. Kan kommunens politiker tänka sig att genom ett markbyte mellan kommunen och Lantmännen möjliggöra byggandet av ett flexibelt allaktivitetshus i kvarteret Pråmen?

3. Om inte, undrar vi om något parti och dess ledamöter är beredda att säga nej till den föreslagna exploateringen av Norrtälje hamn.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel