Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Så ska skolan stärkas och skolresultaten höjas

Annons

Johan Österberg (ROOP) efterlyser i en debattartikel en redogörelse för vad Alliansen för Norrtälje kommun vill göra för att stärka skolan och höja skolresultaten. Det gör jag gärna. Här är några av de saker som kommer bli verklighet om vi får bestämma.

Anmäl text- och faktafel

Vi vill anställa fler lärarassistenter. På sikt vill vi anställa 88 lärarassistenter, alltså en lärarassistent per var femte legitimerad heltidslärare. Syftet med lärarassistenter är att de ska kunna ta över olika administrativa arbetsuppgifter från lärarna och fungera som stöd både i klassrummet och på skolgården. På så vis avlastar vi lärarna och ger dem tid för att kunna förbereda och ägna sig åt sin huvudsyssla: att lära ut.

Vi vill införa fler resursklasser. Det gynnar särskilt de elever som farit illa av Socialdemokraternas tvångsinkludering, men även övriga elever gynnas genom lugnare klassrum. Vi vill också satsa på fler specialgrupper, som ska vara öppna även för elever utan inlärningssvårigheter, och införa fler halvklasstimmar på låg- och mellanstadiet.

Vidare vill vi utöka antalet skolkuratorer och skolpsykologer, erbjuda bättre möjligheter till nattomsorg och inrätta en vikariebank så att det går lättare att få tag i vikarier som är väl förtrogna med kommunens verksamhet och eleverna.

Allt detta kommer att kosta pengar. Pengar som vi är beredda att satsa på skolan, men vi gör också saker som inte kostar någonting, och det behöver ju inte vara dåligt för det. Vi vidtar till exempel en mängd åtgärder för att höja arbetsron i klassrummen, såsom nya ordningsregler och mobilfria klassrum.

Vidare kommer vi ta fram ett nytt skolutvecklingsprogram samt ett program för hur skolan ska arbeta kompensatoriskt för att höja skolresultaten. Inte minst är detta viktigt för att höja pojkars skolresultat. Vi kommer också ta fram en handlingsplan för identifikation och stöd för särskilt begåvade elever.

Detta är bara något av allt det vi just nu gör i barn- och skolnämnden för att höja skolresultaten i Norrtälje kommun.

Robert Beronius (L), ordförande i barn- och skolnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel