Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Så ska hela kommunen växa

Översiktsplan 2040 har godkänts och hela kommunen ska växa och integreras mer i Stockholmsregionen. Samtidigt hördes flera kritiska röster under fullmäktiges debatt om översiktsplanen.

Flera talare beskrev under måndagskvällen planen som viktig, ambitiös eller gedigen. Mest missnöjd var Aleksandar Srndovic (S) som menade att den framtida utvecklingen i Hallstavik helt glömts bort.

Pappersbruket kommer inte att expandera, en satsning på sju miljarder kronor för en ny pappersmaskin är orealistiskt, menade han och påminde om att 700 arbetstillfällen försvunnit från bruket genom åren.

– Det motsvarar 250 000 arbeten i Stockholm, sade Srndovic och efterlyste en mer aktiv näringspolitik och en marknadsföring av ortens förutsättningar.

– Vi måste få jobb till Hallstavik. Det är för långt att pendla härifrån till Stockholm.

Karin Broström (C) ville i sin tur ge en något ljusare bild av samhällets framtid.

– Hallstavik har potential. Där finns en bra hamn, tåg och en vindkraftspark ska byggas, påminde hon och trodde att framtidsföretag kan vara intresserade av att etablera sig i samhället.

Kommunikationerna till och från Rimbo ägnades också en stunds debatt. Kommunalrådet Kjell Jansson (M) inledde fullmäktigekvällen med att berätta om sina förhoppningar om tåg till Rimbo. Han hoppades särskilt mycket på en tågförbindelse mellan Rimbo och Arlanda.

– Arlanda kommer att utvecklas till en stor europeisk flygplats, sade han och jämförde med tyska Frankfurt.

Dagens 22 000 arbetstillfällen vid Arlanda kan mer än fördubblas vilket i sin tur kan ge positiva effekter även i Norrtälje kommun. Möjligheten att pendla med tåg från Rimbo mot Stockholm skulle också ge fördelar menade kommunalrådet eftersom restiden enligt beräkningarna skulle minska med sju minuter.

Rimbobon Holger Forsberg (S) var ändå oroad.

– Det finns en övertro på tågen. Trafik med enbart tåg skulle bli en stor försämring, sade han.

– Vi har inte sagt att man ska ta bort bussarna, kontrade Kjell Jansson.

Konflikten mellan stad och land berördes också.Berit Jansson (C) påminde om att Norrtälje har en attraktiv landsbygd.

– Det är en ren lögn att vi bara satsar på Norrtälje stad, tillade Kjell Jansson och nämnde utbyggnad av bredband, kommunalt va-nät och kollektivtrafik.

Ingrid Landin (MP) tog i sin tur upp de kraftigt stigande bostadspriserna i Stockholm och trodde att det kan göra Norrtälje mer intressant som bostadsort. Och Margareta Lundgren (S) tyckte att ett kommunalt bostadsförsörjningsprogram behövs.

– Ett bostadsförsörjningsprogram är väl socialistiskt för mig, sade Kjell Jansson.

Översiktsplan 2014

Översiktsplanen ska ge vägledning kring användning av mark och vatten och hantera riksintressen som naturområden och kulturmiljöer.

I Norrtälje pekar planen också ut färdriktningen när det gäller bland annat tillväxt, nya bostäder, näringsliv, utbildning och kollektivtrafik.

Arbetet påbörjades 2011 och förslag har varit ute på samråd och visats vid utställningar.

Översiktsplanen kan kompletteras med flera fördjupade översiktsplaner.

Planen är inte juridiskt bindande.

Ett av målen är att kommunens invånarantal ska öka från dagens cirka 57 000 personer till 77 000 år 2040.

Andelen invånare med eftergymnasial utbildning ska också öka. Från dagens 15 procent till minst 30 procent år 2040.

Och 7 000 nya arbetstillfällen ska komma till i kommunen till år 2040.