Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Så rustar bruket för framtiden

Dramatiska satsningar på miljön och en stor ombyggnad inne på industriområdet ska göra pappersbruket i Hallstavik bättre rustat för att klara framtiden.

Stora förändringar är redan gjorda. Tidigare i höst stängdes en av pappersmaskinerna, PM 3, och nästa år tas sista biopannan ur bruk. Då har fyra ångpannor stängts under de senaste åren. Trots att personalstyrkan samtidigt minskar drastiskt vill ekonomichef Anders Olsson förmedla en tro på en ljusare framtid.

– Fabriken är i bra skick, Vi har under de senaste 15 åren investerat fem miljarder kronor i Hallstavik och fabriken är nu modern.

Stora delar av både byggnader och maskiner har setts över under 2000-talet och fram till sommaren 2014 pågår arbetet med att förverkliga fler förändringar.

– Det är en dramatisk omställning, säger projektchef Göran Starck.

De pannor, som varit i drift vid ångcentralen i mellan 40 och 50 år, var från början en stötesten. Pannorna måste bytas ut till en kostnad på en miljard kronor och en så stor investering gick inte att räkna hem. Att förbättra värmeåtervinningen från massatillverkning och pappersmaskiner så att inga nya pannor behövs har blivit en utväg.

Det har gått att lösa, men bruket kan däremot inte fortsätta att leverera fjärrvärme till samhället utanför grindarna. Det är bakgrunden till att det kommunala bolaget Norrtälje Energi ska bygga en egen pelletspanna. Förutom värmeåtervinningen har en genomgång också gjorts när det gäller transporter och hantering av bark, flis och slam.

Den bark bruket eldat i biopannorna frigörs nu för värmeverken i Gävle-, Uppsala- och Stockholmsområdet. Barken körs i dag till Gävle för förbränning.

När bruket stängt den sista biopannan ska barken forslas en annan väg. Barken ska då lastas på pråmar i hamnen i Hallstavik för transport sjövägen till Fortums nya biokraftvärmeverk i Värtan i Stockholm. Samarbetet är redan inlett. Slammet, som främst består av energirika fiberrester, transporteras i dag till Älvkarleby där det används i jordförbättringsmedel.

De transporterna ska framöver gå en mycket kortare sträcka, till vedplanen i Kornsta i Hallstavik, där ett företag kommer att få i uppgift att ta fram ett jordförbättringsmedel på plats.

– Slammet kan skapa sysselsättning i Hallstavik, säger Göran Starck.

Veden, som tidigare lagts vid Kornsta, ska i stället förvaras på Holmens nya vedplan inne i industriområdet.

Hela den nu aktuella omställningen vid pappersbruket är kostnadsberäknad till 200 miljoner kronor.

– Företaget stoppar inte in 200 miljoner kronor om man inte tror på verksamheten mer långsiktigt, säger Anders Olsson.

Bakgrund

I slutet av 2012 presenterades planerna på att stänga en av pappersmaskinerna i Hallstavik.

230 anställda har sedan dess slutat eller kommer att tvingas sluta. Därmed är arbetsstyrkan nere på cirka 400 personer.

Två pappersmaskiner blir kvar. PM 11 gör magasinspapper. PM 12 tillverkar bokpapper.

PM 3, som stängdes i oktober, ska säljas. Spekulanter finns, bland annat från Dubai.

Den omställning som nu är under genomförande vid fabriken följer den detaljplan som tagits fram för området. Det innebär bland annat att en ny väg för transporter leder in på industriområdet norrifrån.

Holmen Paper har också satsat på ett nytt pappersmagasin för 20 miljoner kronor. Högre takhöjd och bättre belysning ger förutsättningar för att sköta lagret mer rationellt och säkert.

Samtidigt har fem andra lagerlokaler ute i Europa avvecklats.