Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

S syn på bankerna är bekymmersam

Sverige har en stor finansiell sektor i förhållande till ekonomins storlek. Finanskrisen visade tydligt hur snabbt den reala ekonomin kan påverkas med ökad arbetslöshet som följd.

Annons

För att stärka den finansiella stabiliteten i svensk ekonomi har regeringen därför tillsammans med myndigheter vidtagit en rad åtgärder sedan krisen bröt ut 2008. Tack vare tydligare och hårdare krav på bankerna kan Sverige bättre stå emot framtida kriser.

I Sverige som är en marknadsekonomi råder det mycket viktiga förhållandet att ägaren bestämmer över det den äger. Detta gäller självklart även aktiebolag. Ägarna har rätt att bestämma hur vinst fördelas, till exempel hur stor del av vinsten som ska gå till utdelning. Äganderätten är grundläggande i en marknadsekonomi.

Frågan om bankernas utdelningar är mer komplex än andra aktiebolags dito. Sverige har en stor finansiell sektor. Det tjänar Sverige på. Bankernas utlåning är en förutsättning för företagande och i förlängningen antal arbetstillfällen.

Banksektorn är samhällsviktig då den påverkar hela samhällsekonomin. I vilken riktning är dock inte givet, vilket Irland och Island är exempel på. Detta innebär att ägarna har att ta hänsyn till ett antal andra faktorer än aktiebolag verksamma i andra sektorer. Skattebetalarna garanterar indirekt via staten att inga systemviktiga banker ska behöva sättas i konkurs. Utan den garantin skulle Sveriges banksektor stå på en instabil grund och bankernas vinster skulle vara betydligt mindre.

Tuffare krav har redan införts vilka innebär att bankerna måste hålla mer eget kapital än tidigare. Alliansregeringens hårdare krav har burit frukt och lett till en betydande stabilitetsförbättring i banksektorn än vad som var fallet för bara några år sedan. Tack vare ökad stabilitet i banksektorn minskar riskerna för kriser och förluster av jobb.

Alliansregeringen och Finansinspektionen har tydligt signalerat att det kommer att ställas än högre krav på bankerna för att de i framtiden bättre ska kunna stå på egna ben.

Finansminister Anders Borgs (M) kritik mot utdelningarna grundar sig i att dessa signaler inte tycks uppfattas av bankägarna. Kritiken mot de höga utdelningarna är inget försök att inskränka äganderätten, utan ska ses som ett råd i alla välmening från politiker som tror på marknadsekonomin. En kritik som är naturlig då vi representerar skattebetalarna.

Mot den bakgrunden är det allvarligt och oroväckande för svensk ekonomi att Socialdemokraterna är så ovilliga att se riskerna i Sveriges stora banksystem – och hoten mot jobb och välfärd som ett så stort banksystem innebär när det är oroligt på de finansiella marknaderna.

Magdalena Andersson (S) kritiserade nyligen regeringens hårda linje mot bankernas vinstutdelning. Det är bekymmersamt givet den samsyn som tidigare har funnits kring att göra banksystemet mer motståndskraftigt och minska riskerna för kriser och förluster av jobb. Det reser frågan om Magdalena Andersson stöder det omfattande arbete för att stärka den finansiella stabiliteten som regeringen har bedrivit de senaste åren och som finanskrisen så tydligt visade behov av. En instabil finansiell sektor hotar i längden jobb och välfärd.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel