Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rolf-Gunnar Karlsson fyller 70 år 24 juni

Annons

Rolf-Gunnar Karlsson, bördig från Libby, Syninge, mellan Norrtälje och Rimbo, fyller 70 år på Johannes Döparens dag den 24 juni.

Uppväxten var extremt auktoritativ även med den tidens mått. I förskoleåldern fick de fem syskonen ”hjälpa till” i lantbruket, vilket i och för sig var vanligt. Redan som åttaåring fick Rolf exempelvis köra en traktor med släpräfsa försedd med meterlånga stålspjut så nära som möjligt till dem som hässjade hö. De tre äldre syskonen kallade honom som barn för ”psykolog”, men även för ”pedant”!

På den tiden kunde man antingen efter sju år avsluta sin skolplikt i Rimbo eller, som Rolf gjorde utan föräldrarnas vetskap, söka till realskolan i Norrtälje.

Studiemiljön var således inte optimal, vilket tidigt gav skolleda. Trots det följde efter gymnasium studier till filosofie kandidat-examen i bland annat matematik och det då nya universitetsämnet Administrativ databehandling, ADB/IT, som gav yrke som programmerare. Han minns att det var 450 sökande till den första tjänsten han fick. Som datakonsult åt Trygg-Hansa var han tillsammans med en kollega först i världen med att konstruera så kallade ”rörliga bilder” på datorskärm, det som sedermera gav upphov till scrollning. (Den tekniken kommersialiserades först två år senare av Microsoft.) Han arbetade också bland annat åt SÄPO inom ett hemligt spionprojekt. Rolf avslutade sin databana som byrådirektör vid Uppsala Universitets datacentral, UDAC, med ansvar för löner åt samtliga Universitets- och högskoleanställda, då nära 100 000 personer.

Till följd av att ha hört på ett föredrag om Waldorfpedagogik var Rolf aktiv för att starta en Waldorfförskola i Uppsala. Han bedrev sedan ett läsårs studier i antroposofi på den allmänna linjen på dåvarande Rudolf Steiner-seminariet utanför Järna och kom då i kontakt med antroposofiskt orienterad läkekonst. Vägg i vägg bodde Alfons Åbergs författare Gunilla Bergström, som kallade Rolf för ”doktorn” – vilket han då ansåg otänkbart av alla skäl. Men så fick han en aha-upplevelse som en blixt från en klar himmel: Självklart! Efter komplettering med biologi kunde han ett halvår senare påbörja läkarstudierna, en utmaning i sig.

Kvalificeringen till legitimerad läkare och till specialist i allmänmedicin följde så den sedvanliga gången på drygt tolv år. Följaktligen har Rolf främst tjänstgjort som distriktsläkare.

Rolf blev tidigt varse den vanliga medicinens symtombehandling av olika tillstånd, och strävar i stället efter att bygga broar till de okonventionella metoder där man med helhetsperspektiv söker grundorsaken. Det finns givetvis fler än en väg till människans ”hälsa, bot och bättring”. Allt är energi, och därför är allt möjligt! Bland annat står ärftligheten, genetiken, DNA, för bara fem procent av (o)hälsan, medan epigenetiken, miljön i vid bemärkelse, är det vi kan påverka själva.

Nyfikenhet och öppenhet inför olika hälsoinriktade terapiformer medförde att Rolf bland annat var en av blott tre svenskar som accepterades som aktiva i NFSH, The National Federation of Spiritual Healers, vars medlemmar då arbetade parallellt med läkare på 1300 vårdinrättningar i U.K.

När han sedan tillsammans med några kamrater startade ett healingcenter i Sverige så blev det så förtalat att även all massmedia ”stalkade” honom, dock utan att någonsin intervjua honom själv.

I sitt läkararbete har han hos intresserade klienter fortsatt att utöva olika helande metoder, vilket varit uppskattat och inte sällan lett till anmärkningsvärda förbättringar, även omedelbara per telefon.

Rolf har även norsk läkarlegitimation och har arbetat som vårdcentralchef, Kommunlege I, och ”etatsjef” i Ballangens kommune i Nordnorge. Hans insats där var bland annat att halvera kommunens mötestider.

På Gotland har han bott och arbetat i fem års tid, även som medicinskt ansvarig distriktsläkare, MAL.

Rolf har vidare tjänstgjort som hälsohemsläkare på Tallmogården.

Han har också några år haft privilegiet att tjänstgöra som antroposofiskt orienterad läkare vid den högkvalitativa Vidarkliniken och dess vårdcentral, som då fanns i Ytterjärna.

Under ett par års deltid läste han homeopatisk medicin vid tidigare AB Arcanum i Göteborg.

Rolf har i tre år studerat klassisk Traditionell Kinesisk Medicin vid dåvarande Nei Jing Akademien i Malmö samt vid olika tillfällen på plats i Kina, bland annat på Seamans Hospital i Shanghai medan man fortfarande fick ge akupunktur åt kineser. Han har också författat den mest kompletta boken om drygt 1000 A4-sidor inom Traditionell Kinesisk Medicinsk Akupunktur, klassiker och kurslitteratur, som han ger ut på eget förlag (MedicalArt Förlag).

För terapeuter har Rolf nyss lett en kurs motsvarande 60 högskolepoäng inom det medicinska området.

För närvarande skriver han på ett bokverk med undertiteln ”Hur man kan bli frisk på skonsamt sätt”.

I Södertälje har Rolf en mottagning med okonventionella terapeutiska metoder, främst en form med djupast möjliga regression där klienten kan helas och få svar på alla sina frågor.

Jubilaren Rolf är framför allt stolt och glad far till två döttrar med varsin familj – alla djurvänner med många husdjur.

Rolfs syster

Annons