Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Reidar Carlsson: Hela Sverige har rätt till god samhällsservice – klyftan mellan stad och land måste minska

Annons

Norrtälje kommun har ökat sin befolkning kraftigt de senaste åren. I fjol var ökningen den största i kommunens nära 40-åriga historia.

Det är dock främst Norrtälje stad som växer. Så förväntas det också bli de kommande åren. Det här skapar ett missnöje bland dem som bor i resten av kommunen. De ser att deras skattepengar används för att göra det möjligt för Norrtälje stad att växa, och tycker att det är orättvist.

Missnöjet utanför de största tätorterna är inget specifikt för Norrtälje kommun. Samma konflikt mellan stad och land finns i hela Sverige. Många tycker att deras skattepengar används för att förbättra servicen i Stockholm, medan deras egen service blir allt sämre.

Stockholms handelskammare redovisade nyligen en undersökning där man frågat drygt 2 000 svenskar utanför Stockholms län hur de ser på Stockholm. (Inga som bor i Norrtälje kommun är alltså tillfrågade. De räknas som "stockholmare").

Många menar att Stockholms positiva utveckling sker på bekostnad av övriga Sverige.

Enligt undersökningen tycker 40 procent av de tillfrågade att motsättningarna mellan stad och land har ökat de senaste tio åren. Bara sju procent tycker att motsättningarna minskat.

Många menar att Stockholms positiva utveckling sker på bekostnad av övriga Sverige. En klar majoritet menar att Stockholm får en alldeles för stor del av satsningarna på infrastruktur, vård och omsorg. En mycket stor majoritet tycker att stockholmare inte alls förstår hur det är att leva och bo i andra delar av landet, och att mediernas bevakning är alltför Stockholmsfixerad.

Sammanhållningen i en kommun eller ett land fungerar inte om många känner sig åsidosatta och glömda.

Många av de tillfrågade pekar på hur viktigt det är med grundläggande samhällsservice och välfärdstjänster. De samhällsfunktioner som prioriteras högst är skolor, vård, omsorg och polis. Livsmedelsaffär och IT-utbyggnad anses också som mycket viktiga.

Ökade motsättningar mellan stad och land är inte bra för Norrtälje kommun. De är inte heller bra för Sverige. Sammanhållningen i en kommun eller ett land fungerar inte om många känner sig åsidosatta och glömda.

Den känslan minskar inte när hemkommunen saknar eget poliskontor, eller när Trafikverket vill privatisera 2 000 mil allmänna vägar och överlåta underhållet till de närboende.

Det här har också S-MP-regeringen insett, och den landsbygdsproposition som nyss presenterades är regeringens sätt att försöka minska klyftorna. Men tyvärr är propositionen mycket luddig och innehåller mest långsiktiga mål.

Det håller inte. Det behövs konkreta åtgärder för att minska känslan av orättvisa som så många har utanför Stockholm, liksom känslan av att politikerna inte förstår problemen. Den känslan minskar inte när regeringen säger sig flytta 2 000 statliga jobb utanför Stockholm, men 500 av dessa jobb hamnar i Botkyrka och många andra i Göteborg och Malmö. Den känslan minskar inte när hemkommunen saknar eget poliskontor, eller när Trafikverket vill privatisera 2 000 mil allmänna vägar och överlåta underhållet till de närboende.

Norrtälje kommun måste hålla ihop. Sverige måste hålla ihop. Motsättningarna mellan stad och land måste minska. Alla skall känna att skattepengarna fördelas rättvist, och att politikerna i Norrtälje och Stockholm förstår vilka problem som finns i hela Sverige, och inte bara i Norrtäljes och Stockholms stadskärnor.

Annons