Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Rätt att bygga om 77:an förbi Rimbo

I en debattartikel den 8 december binder Fredrik Lagerbielke föredömligt ihop Rimbos historia som järnvägsknut med den nuvarande situationen med tung genomfartstrafik – och spanar in i framtiden.

Annons

Fredrik Lagerbielke skriver sin artikel med anledning av Trafikverkets planer på att bygga om riksväg 77, som i sin nuvarande sträckning går genom Finsta och Rimbo. Lagerbielke hänvisar till hur Norrortsleden kom till och hur man där arbetade med att bevara såväl bebyggelse som kultur- och naturvärden. Detta är en viktig synpunkt och det är bra att den lyfts inför ombyggnaden av väg 77, som också den går genom värdefulla kultur- och naturmarker.

I dag är riksväg 77 en förbindelselänk mellan hamnen i Kapellskär och E 4. En konsekvens av detta är att en stor andel av de fordon, som rullar på vägen, utgörs av tunga lastbilar. Vägen är smal och kurvig, och för dem som bor längs vägen, måste korsa den som oskyddade trafikanter eller färdas på den i mindre fordon innebär den tunga trafiken ett stort miljö- och säkerhetsproblem.

Trafikverket har beslutat att vägen ska byggas om, då den har en alltför låg standard. Man befinner sig just nu i ett förberedande stadium.

Enligt de dokument som finns att läsa på projektets hemsida (http://www.trafikverket.se/vag77), så finns i dag två alternativ för ombyggnaden.

• Alternativ 1 innebär att man bygger en 12,3 km lång led från Midsjö (väster om Rimbo), som korsar länsväg 280 och ansluter till nuvarande riksväg 77 vid Libby, nära Rösa där motorvägen tar vid. Nackdelen med detta alternativ, kallat Norra alternativet, är att det finns bostäder i nära anslutning till vägen samt att de kultur- och fornminnen, som finns i området, äventyras.

• Alternativ 2 innebär att man bygger en 9,3 km lång led i bågform från Alhamra i väster till Rilanda i öster. Bågens södra punkt finns någonstans mellan Söderby och Smedsmora. Även här finns det bostäder i korridorens absoluta närhet, men antalet kultur- och fornminnen är färre.

Vänsterpartiet anser att vi inte ska bygga vägar för biltrafik i onödan, men ombyggnaden av väg 77 har utretts flitigt, bland annat genom en utredning i slutet på 1990-talet, och vi kan konstatera att denna väg i sin nuvarande utformning innebär så pass stora olycksrisker att en ombyggnad bör prioriteras. Nu har en ny utredning gjorts och den planerade ombyggnaden ligger nära i tiden.

Vilket alternativ som ska byggas, är dock ännu inte beslutat. Det är i det här skedet angeläget att utvärdera alternativen med hänsyn till säkerhet, tillgänglighet samt skyddsbehovet av de kultur- och naturvärden som finns i området. Att helt avstå från en ombyggnad och hänvisa den tunga trafiken till en annan väg tror vi inte är realistiskt.

Vänsterpartiet i Norrtälje vill bidra till en lösning som är bra för dem som bor längs vägen och i Rimbo, som gynnar hamnverksamheten i Kapellskär och tar hänsyn till kultur- och naturvärden. Därför har vi i dagarna lämnat en interpellation till fullmäktige för att få veta hur det nya samverkansstyret och kommunalrådet Berit Janssons (C) ser på frågan.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel