Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Rädda landsbygdens taxiföretag

De taxiföretag som finns på landsbygden står för en service, som har en avgörande betydelse för det sociala livet i kommunens mer perifera områden. För att dessa företag ska kunna överleva måste de ha en säker inkomstkälla i botten. Inkomsterna från skolskjutsarna har fram till i dag gjort det möjligt att driva taxirörelser även i de mer glest befolkade delarna av kommunen.

Nu har Bergkvarabuss AB i Kalmar handlats upp för att köra skolskjutsarna höstterminen 2020 och vårterminen 2021 med möjlighet till ett års förlängning. I Väddöbygden får detta till följd att den taxirörelse, som funnits sedan 1947, kommer att läggas ner under 2020.

För oss, som bor här, är detta en dramatisk försämring av en för bygdens utveckling angelägen service. Sannolikt får upphandlingen av Bergkvarabuss AB liknande konsekvenser i andra delar av kommunen.

Det här reser ett antal frågor:

• I vilken nämnd har beslutet om upphandling tagits?

• Hur såg beslutsunderlaget ut?

• Har någon konsekvensbeskrivning tagits fram och hur ser den i så fall ut?

• Har hänsyn tagits till de konsekvenser som beslutet får för landsbygden eller till det bortfall av skatteintäkter som upphandlingen sannolikt medför?

Det finns skäl att anta att beslutet tagits i barn- och skolnämnden. Enligt en icke verifierad uppgift har kommunen, genom upphandlingen av Bergkvarabuss AB, gjort en besparing på cirka två miljoner per läsår.

Det finns naturligtvis ingen anledning för barn- och skolnämnden att inte välja det lägsta anbudet. Det ingår inte i barn- och utbildningskontorets uppdrag att undersöka, vilka följderna av beslutet blir utanför skolans ansvarsområde och det är inte barn- och skolnämndens uppgift att rädda landsbygdens taxiföretag.

Det finns ändå skäl att fråga sig vad som händer den dag, då avtalet med Bergkvarabuss AB löper ut. Då har sannolikt många av de lokala entreprenörerna i brist på uppdrag tvingats att lägga ner sin verksamhet. Inga konkurrenter finns kvar när det är dags för nästa upphandling och kommunen har då inget annat val än att acceptera att kostnaderna skjuter i höjden. Då är det för sent att backa och försämringen av kommunikationerna på landsbygden har blivit permanent.

Landsbygdspolitik måste, om den ska fungera, bedrivas utifrån ett helhetsperspektiv. Alla aspekter måste utredas, redovisas och läggas som underlag för de beslut som ska tas. De politiker som tar besluten måste ges en möjlighet att förstå beslutens fulla innebörd. Beslut som kan få oönskade sidoeffekter, som i detta fall, måste tas i en församling som har ett övergripande ansvar – kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Min uppmaning till kommunens politiker är att omgående kartlägga vilka konsekvenser upphandlingen av Bergkvarabuss AB har för landsbygden och att därefter kontakta berörda lokala taxi- och bussföretag för att om möjligt rädda den service, som nu är hotad.

Rune Karlsson, Väddö

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel